Pret cilvēku ar invaliditāti diskrimināciju – ar zināšanām un atbalstu

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā nereti saskaras ar diskrimināciju, taču ne vienmēr sevi aizstāv šajās situācijās. Iemesls tam ir pašu cilvēku ar invaliditāti nepilnīga izpratne par diskrimināciju un savām tiesībām, kā arī zināšanu trūkums, kur vērsties sevis aizstāvībai.

Lai aizpildītu šo zināšanu robu, kā arī veidotu Latvijā atbalsta tīklojumu, kas palīdzētu cilvēkiem ar invaliditāti gan ar iedrošinājumu, gan praktisku rīcību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā u. tml., Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros organizēja seminārus “Nē diskriminācijai”. Pirmais šī cikla seminārs notika pirms gada – 2021. gada 29. novembrī, un kopumā notika pieci semināri, kuros dalībnieki apguva teorētiskās zināšanas par diskriminācijas veidiem un tiesību aizsardzības jautājumiem, kā arī pārrunāja savu pieredzi.

Lai apkopotu iegūtās zināšanas, dalītos pieredzē un turpinātu veidot sadarbības plānu, kā nākotnē veiksmīgi sniegt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, kas saskārušies ar diskrimināciju, SUSTENTO š. g. 30. novembrī pulksten 11 tīklojuma dalībniekiem organizē noslēguma semināru “Nē diskriminācijai!”. Savukārt 6. decembrī projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” noslēguma pasākuma dalībniekiem prezentēs izveidotā atbalsta tīklojuma ideju un būs iespēja iepazīties arī ar tīklojuma dalībniekiem.

Projekts “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība”, ko SUSTENTO realizēja no 2020. gada rudens līdz pat š.g. decembrim, bez atbalsta tīklojuma izveides ietvēra tādas aktivitātes kā informatīvo materiālu sagatavošanu cilvēktiesību jomā, reģionālos seminārus un ziņu portālu un sociālo tīklu monitoringu, pētot tajos publicētajā informācijā un komentāros pausto attieksmi pret invaliditāti.

Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.