Cilvēktiesības un invaliditāte

Latvijas cilvēki ar invaliditāti neapzinās savas tiesības un reizēm pat kautrējās par tām iestāties. Ne pašiem cilvēkiem, ne viņu pārstāvošajam organizācijām nav zināšanu un prasmju kā rīkoties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos.
Tāpēc projekta “Zini, proti, dari!” mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti apzināties savas tiesības un gūt zināšanas par to, kā tās aizstāvēt gan Latvijā, gan Eiropā. Tāpēc šajā mājas lapas sadaļā atradīsiet būtiskākos dokumentus, kas nosaka valsts atbildību cilvēku ar invaliditāti tiesību jomā, kā arī kontaktinformāciju, kur vērsties.
Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta īstenošanas laiks – no 01.10.2020. līdz 30.09.2022.