Diskriminācijas gadījumi cilvēkiem ar invaliditāti – atbildes meklējot

Raidierakstā Guntas Ančas sarunbiedre ir Anete Ilves Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece. Kopīgā saruna par 3 konkrētiem ar diskrimināciju saistītiem jautājumiem ļauj labāk izprast, kas ir diskriminācija un kā būtu jārīkojās katrā gadījumā. 

Informatīvais materiāls darba devējiem.

Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti.

Šis raidieraksts ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par
raidieraksta saturu atbild Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO