Sabiedrības attieksmes monitorings

Mediju loma sabiedrības izpratnes veidošanā neapšaubāmi ir ļoti būtiska. Vācu zinātnieks Knuts Hiketīrs savā darbā “Mediju kultūra” norāda, ka mediji mūsdienās ir tā vieta sabiedrībā, kur noris kulturālās identitātes meklēšanas un jēgas izziņas procesi. Tieši medijos notiek pasaules uztveres procesi, un tajos tiek izdarīti slēdzieni par šiem procesiem.

Lai skaidrotu, cik lielā mērā Latvijas elektroniskie plašsaziņas līdzekļi veido sabiedrības domu par invaliditāti kopumā un par katru cilvēku ar invaliditāti kā indivīdu, projekta ietvaros tika veikts monitorings.

Monitoringa mērķis bija veikt elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos publicēto rakstu par invaliditātes tēmu, kā arī komentāru, kas ir gan pie šiem rakstiem, gan arī pie citiem rakstiem, kas, iespējams, nav tieši saistīti ar invaliditātes jautājumu, kontentanalīzi.