Ziedot

Atbalstiet iekļaujošas sabiedrības izveidi cilvēkiem ar invaliditāti

Konts: LV41HABA0551002871061 (SWEDBANK)
Sabiedriskā labuma statuss kopš 2006.gada, lēmums Nr.106
Elizabetes Iiela 57-15, Rīga, LV 1050.