Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai

Projekta vizītkarte

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā nezina savas tiesības un tāpēc neiestājas par tām. Iemesli tam ir dažādi:  bailes, savas mazvērtības apziņa, zināšanu un prasmju trūkums. Kā rīkoties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos? Atbildi u šo jautājumu visbiežāk nezina ne paši cilvēki, ne viņu intereses pārstāvošās organizācijas. Arī sabiedrības attieksmi nevedina uz aktīvu rīcību. Tāpēc LCĪVSO SUSTENTO realizē projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai”.

Projekta mērķis
Stiprināt cilvēku ar invaliditāti spējas pārstāvēt savas tiesības, sniedzot viņiem nepieciešamo atbalstu un zināšanas cilvēktiesību pārkāpumu apzināšanā un novēršanā.

Projekta aktivitātes

  1. Sabiedrības attieksmes monitorings par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

Monitoringā iegūtie dati ļaus labāk izprast sabiedrības attieksmi pret invaliditāti tādās dzīves jomās kā izglītība, darbs, neatkarīga dzīve. Dati tiks izmantoti mācību semināros, kā arī ekspertu apmācībā, lai veidotu labāku izpratni par situāciju.

Veiktais monitorings ļaus arī apkopot datus, lai veidotu sabiedrisko mediju attieksmi pret invaliditāti un cieņpilnu terminoloģiju.

2. Semināri cilvēkiem ar invaliditāti cilvēktiesību pārkāpumu atpazīšanā

Lai mazinātu diskrimināciju invaliditātes dēļ, ir svarīgi izglītot pašus cilvēkus. Semināros cilvēki ar invaliditāti caur dažādām situāciju spēlēm mācīsies atpazīt diskriminācijas dažādos veidus.

Projekts paredz 6 semināru organizēšanu dažādos Latvijas reģionos.

Semināru rezultātā 300 cilvēki ar invaliditāti iegūt informāciju par diskriminācijas veidiem un iemācīsies tos atpazīt dažādās dzīves situācijās.

3. Cilvēku ar invaliditāti organizāciju pārstāvju apmācība cilvēktiesību pārkāpumu atpazīšanā un novēršanā

Apmācību rezultātā veidos neformāla sistēma cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai diskriminācijas gadījumos. Apmācītie cilvēki spēs atpazīt diskrimināciju un tiesību pārkāpumus, sniegt atbalstu un norādīt tālāko rīcību.

Projekts paredz 20 dalībnieku no vismaz 15 biedrībām apmācību.

Projekta ilgums – no 01.10.2020. līdz 30.09.2022.

Projektu ” “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai”” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Projekta kopējais finansējums 74833,70 eiro