Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai

Projekta vizītkarte

Cilvēki ar invaliditāti Latvijā nezina savas tiesības un tāpēc neiestājas par tām. Iemesli tam ir dažādi:  bailes, savas mazvērtības apziņa, zināšanu un prasmju trūkums. Kā rīkoties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos? Atbildi u šo jautājumu visbiežāk nezina ne paši cilvēki, ne viņu intereses pārstāvošās organizācijas. Arī sabiedrības attieksmi nevedina uz aktīvu rīcību. Tāpēc LCĪVSO SUSTENTO realizē projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai”.

Projekta mērķis
Stiprināt cilvēku ar invaliditāti spējas pārstāvēt savas tiesības, sniedzot viņiem nepieciešamo atbalstu un zināšanas cilvēktiesību pārkāpumu apzināšanā un novēršanā.

Projekta aktivitātes

  1. Sabiedrības attieksmes monitorings par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

Monitoringā iegūtie dati ļaus labāk izprast sabiedrības attieksmi pret invaliditāti tādās dzīves jomās kā izglītība, darbs, neatkarīga dzīve. Dati tiks izmantoti mācību semināros, kā arī ekspertu apmācībā, lai veidotu labāku izpratni par situāciju.

Veiktais monitorings ļaus arī apkopot datus, lai veidotu sabiedrisko mediju attieksmi pret invaliditāti un cieņpilnu terminoloģiju.

2. Semināri cilvēkiem ar invaliditāti cilvēktiesību pārkāpumu atpazīšanā

Lai mazinātu diskrimināciju invaliditātes dēļ, ir svarīgi izglītot pašus cilvēkus. Semināros cilvēki ar invaliditāti caur dažādām situāciju spēlēm mācīsies atpazīt diskriminācijas dažādos veidus.

Projekts paredz 6 semināru organizēšanu dažādos Latvijas reģionos.

Semināru rezultātā 300 cilvēki ar invaliditāti iegūt informāciju par diskriminācijas veidiem un iemācīsies tos atpazīt dažādās dzīves situācijās.

3. Cilvēku ar invaliditāti organizāciju pārstāvju apmācība cilvēktiesību pārkāpumu atpazīšanā un novēršanā

Apmācību rezultātā veidos neformāla sistēma cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai diskriminācijas gadījumos. Apmācītie cilvēki spēs atpazīt diskrimināciju un tiesību pārkāpumus, sniegt atbalstu un norādīt tālāko rīcību.

Projekts paredz 20 dalībnieku no vismaz 15 biedrībām apmācību.

Projekta ilgums – no 01.10.2020. līdz 30.09.2022.

Projektu ” “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībai”” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Projekta kopējais finansējums 74833,70 eiro

Pēdējās aktualitātes:

27.12.2022 – Cilvēktiesības un invaliditāte: par sevi pastāvēt var tikai informēts cilvēks

12.12.2022 – Saruna radio par veiktā monitoringa secinājumiem

28.11.2022 – Pret cilvēku ar invaliditāti diskrimināciju – ar zināšanām un atbalstu

30.08.2022 – Cilvēki ar invaliditāti diskriminācijas risku saskata darba tirgū un dzīvesvietas izvēles iespējās

30.12.2022 – Cilvēku ar invaliditāti diskriminācija: savu tiesību apzināšanās un sabiedrības izpratnes jautājums

22.12.2022 – Sociālo tīklu un elektronisko mediju monitorings attieksmē pret invaliditāti

07.12.2022 – Diskriminācijai nav vietas vienlīdzīgā un iekļaujošā sabiedrībā 

11.11.2022 – Seminārs par diskriminācijas jautājumiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

06.01.2022 – Vai diskriminācija ir tikai tiesību jautājums?

31.08.2021 – Sperti pirmie soļi antidiskriminācijas tīklojuma izveidē Latvijā

18.08.2021 – Piecu semināru ciklā apmācīs atpazīt un novērst diskrimināciju invaliditātes dēļ

03.01.2021 – Monitorējam sabiedrības attieksmi