Sociālo tīklu un elektronisko mediju monitorings attieksmē pret invaliditāti

Cilvēki ar invaliditāti aizvien tiek novērtēti neobjektīvi, invaliditātes jēdzieni tiek izmantoti par lamu vārdiem un sabiedrībā kopumā trūkst izpratnes un iecietības pret dažādību, – tie ir būtiskākie secinājumi, ko Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai SUSTENTO ļauj izdarīt sabiedrības attieksmes monitorings, kas veikts projekta Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros laikā no 2020. gada rudens līdz 2022. gada rudenim.

Monitoringa gaitā tika apkopota informācija no dažādiem ziņu portāliem un sociālajiem medijiem – gan redakcionālais saturs, gan lasītāju komentāri par to.