SUSTENTO ir uzsākusi sadarbību ar Šveices fonduEnableMe

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbībās organizācija SUSTENTO ir uzsākusi sadarbību ar Šveices fonduEnableMe, kas darbojas cilvēku ar invaiditāti iekļaušanas veicināšanā …

Eiropas Pacientu Forums piedāvā iespēju pieteikties Jauno pacientu aizstāvju vasaras apmācības kursam (STYPA) 2022!

Eiropas Pacientu Forums piedāvā iespēju jauniem hronisko slimību pacientiem joprojām var pieteikties Jauno pacientu aizstāvju vasaras apmācības kursam (STYPA) 2022! Piesakies, …

Solis ceļā uz iekļaujošu uzņēmējdarbību

Jau pusotru gadu skolu jaunieši no trim Baltijas reģiona valstīm – Latvijas, Igaunijas un Somijas strādā pie savu biznesa ideju radīšanas …

VALSTS APMAKSĀTU ENTERĀLO UN PARENTERĀLO
BAROŠANAS MAISĪJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
PIEAUGUŠAJIEM PACIENTIEM

Enterālā un parenterālā barošana tiks nodrošināta pacientiem ar noteiktām diagnozēm un atbilstību pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem. Kā arī pacientiem tiks nodrošināta …

Lasītprieks no Liepājas līdz Daugavpilij

SUSTENTO dalīborganizāciju biedri no Liepājas līdz Daugavpilij sagaida pavasari, pavadot laiku saturīgā un aizraujošā nodarbē – lasot. Interesanta un daudzveidīga lasāmviela …

Eiropas konkurss par iekļaujošu pašvaldību

Eiropas komisija uzsākusi jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir padarīt Eiropas pilsētas un pašvaldības iekļaujošākas un atvērtākas dažādībai. Tas nozīmē, ka cilvēki …

Cilvēktiesības un invaliditāte

Latvijas cilvēki ar invaliditāti neapzinās savas tiesības un reizēm pat kautrējās par tām iestāties. Ne pašiem cilvēkiem, ne viņu pārstāvošajam organizācijām …

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) Ģenerālā asambleja 2006.gada 13.decembrī ir pieņēmusi rezolūciju, ar kuru tika akceptēta Vispārējā konvencija par cilvēku …

ANO Konvencija Latvijā

Latvijas Republikas Saeima 2010.gada 1.martā ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām”. Tā Latvijā stājās spēkā 2010.gada 31.martā. …

Vai diskriminācija ir tikai tiesību jautājums? 

Atbildi centās atrast kārtējā semināra “NĒ diskriminācijai!” dalībnieki, kas šajā tikšanās reizē uzklausīja gan profesionāla psihologa viedokli, gan paši dalījās pārdomās …