Cilvēku ar invaliditāti diskriminācija: savu tiesību apzināšanās un sabiedrības izpratnes jautājums

Vai diskriminācijas jautājums vēl aizvien ir aktuāls cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā? Atbildi uz šo jautājumu divus gadus meklēja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros. Kādi ir secinājumi, noslēdzot apjomīgo projektu, kura realizācijas laikā piedzīvota gan pandēmija, gan izmainīta ģeopolitiskā realitāte, Krievijai uzsākot karu Ukrainā.

“Par spīti tam, mums izdevās sasniegt projekta mērķus, izveidojot Latvijā atbalsta tīklojumu, sniedzot ieskatu par diskriminācijas jautājumiem cilvēku ar invaliditāti organizācijām reģionos, veicot elektronisko plašsaziņas līdzekļu monitoringu un izveidojot informatīvus materiālus gan par diskriminācijas teorētiskajiem, gan praktiskajiem aspektiem,” atzīst SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.

Par atbalsta tīklojuma nepieciešamību tika domāts jau vairākus gadus, jo ir svarīgi, lai cilvēki vietējās organizācijās dažādos Latvijas reģionos prastu atpazīt diskrimināciju un zinātu, kā rīkoties savu tiesību aizstāvēšanai. Projekta ietvaros dziļākas zināšanas par diskriminācijas jautājumiem semināru ciklā “Nē diskriminācijai” 30 akadēmisko stundu apjomā ieguva 27 dalībnieki no 19 nevalstiskajām organizācijām, kas nozīmē, ka tagad cilvēkiem ar invaliditāti Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Valmierā, Balvos, Rēzeknē, Liepājā un citur ir, kur vērsties pēc padoma diskriminācijas gadījumā. Savukārt ievērojami lielākam cilvēku skaitam dažādos Latvijas novados bija iespēja klātienē pārrunāt cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumus reģionālo semināru cikla  “Vai atpazīsti diskrimināciju?” laikā. Vairāk nekā 300 cilvēku visā Latvijā tagad ne tikai vairāk zina par savām tiesībām, bet ir arī gatavi tās aizstāvēt.

Nozīmīgs informācijas avots cilvēkiem ar invaliditāti visā Latvijā turpmāk būs SUSTENTO izveidotais buklets “Tavas tiesības Tavā kabatā”, kurā sniegts vienkāršs ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām skaidrojums un atrodama praktiska informācija par tiesībsargājošām iestādēm, kur vērsties diskriminācijas gadījumā. Projekta ietvaros SUSTENTO mājas lapā izveidotajā sadaļā “Cilvēktiesības un invaliditāte” publicēta gan bukleta elektroniskā versija, gan citi materiāli par cilvēktiesību jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.

Diskriminācijas jautājumi ir cieši saistīti ar sabiedrības, tostarp pašu cilvēku ar invaliditāti attieksmi pret savām tiesībām un iespējām tās realizēt. Padziļinātu ieskatu sabiedrības attieksmē pret invaliditātes jautājumiem SUSENTO guva projekta gaitā veiktajā monitoringā, kurā tika apkopota informācija no dažādiem ziņu portāliem un sociālajiem medijiem, analizējot gan tajos publicēto ziņu saturu, gan lasītāju komentārus par to. Monitoringa rezultāti ļauj secināt, ka vēl aizvien sabiedrībā valda dažādi stereotipi par invaliditāti, kas ne vienmēr ļauj veidot savstarpējās attiecības uz līdzvērtīgiem pamatiem. “Dažkārt to neļauj bailes un aizspriedumi, taču domāšanas stereotipi pārvēršas rīcībā, kas reizēm kļūst par diskrimināciju. Lai šo situāciju mainītu, ir svarīgi cilvēkiem ar invaliditāti apzināties savas tiesības un spēt par tām pastāvēt, bet sabiedrībai – pārvarēt bailes un aizspriedumus, kļūstot zinošākai un tādējādi arī pieņemošākai,” rezumē Gunta Anča.

Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.