Cilvēktiesības un invaliditāte: par sevi pastāvēt var tikai informēts cilvēks

Ļoti bieži cilvēki ar invaliditāti savā ikdienas dzīvē saskaras ar diskrimināciju, taču savu tiesību nepārzināšana neļauj šīs situācijas atpazīt un sevi aizstāvēt. Lai sniegtu papildus informāciju un resursus par šiem jautājumiem, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros savā mājas lapā izveidoja sadaļu “Cilvēktiesības un invaliditāte”. Šajā sadaļā publicēti vairāki nozīmīgi materiāli par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.

Pirmkārt, mājas lapā publicēta ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, kas ir pamatdokuments normatīvo aktu izstrādē gan Latvijā, gan citviet pasaulē. ANO konvencija nosaka jaunu skatījumu uz invaliditāti, kas balstīts nevis labdarībā, bet gan uz cilvēktiesību ievērošanā dažādās dzīves jomās. Tā kā konvencija ir diezgan sarežģīts dokuments, SUSTENTO projekta ietvaros izstrādāja informatīvo bukletu “Tavas tiesības Tavā kabatā”, kurā sniedza īsu un vienkāršu katra konvencijas punkta skaidrojumu. Bukletu var atrast un lejuplādēt organizācijas mājas lapā.

Tā kā Eiropas Savienība visos savos normatīvajos dokumentos ir ietvērusi tādas vērtības kā līdztiesība, sociālā vienlīdzība, brīvība, demokrātija un cilvēktiesības, šīs tiesības ir iekļautas dažādos ES normatīvajos aktos, attiecīgi nosakot atbildīgās institūcijas. Sadaļā “Cilvēktiesības un invaliditāte” apkopota informācija gan par šiem normatīvajiem dokumentiem, gan par atbildīgajām institūcijām, norādot arī to kontaktinformāciju. Lai šī informācija būtu pieejama ikvienam, papildus mājas lapā publicēts šī dokumenta tulkojums vieglajā valodā.

Vēl sadaļā iespējams atrast vairāk informācijas par ANO konvencijas īstenošanu Latvijā. Atbildīgā institūcija par to ir Labklājības ministrija, kas izstrādā darbības plānu, pieejamos resursus un laika grafiku.

Sadaļā “Cilvēktiesības un invaliditāte” publicēta arī informācija, kur Latvijā iespējams vērsties savu tiesību aizsardzībai. Neziņa, kur griezties pārkāpumu gadījumā, ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc cilvēki ar invaliditāti Latvijā ir tik reti meklē iespēju aizstāvēt savas tiesības. Taču situācija šajā jomā nemainīsies, kamēr cilvēki nebūs pietiekami informēti un gatavi pastāvēt par sevi, tādējādi veidojot sabiedrībā sapratni par līdztiesību.

Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.