Vai diskriminācija ir tikai tiesību jautājums? 

Atbildi centās atrast kārtējā semināra “NĒ diskriminācijai!” dalībnieki, kas šajā tikšanās reizē uzklausīja gan profesionāla psihologa viedokli, gan paši dalījās pārdomās un pieredzē par to, kā dažādi sabiedrībā dominējoši stereotipi veido attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti. 

Semināra pirmajā daļā diskusijā tika apzināts, cik būtiska nozīmē ir katra cilvēka pašvērtējumam un spējai pārstāvēt savus uzskatus. Analizējot dažādas situācijas, kurās veidojās savstarpējie konflikti, semināra dalībnieki nonāca pie slēdziena, ka liela nozīme ir pozitīvam skatījumam uz dzīvi. Tas palīdz elastīgāk atrisināt dažādus sasāpējušus jautājumus, kā arī novērst iespējamās konfliktsituācijas. Katrs semināra dalībnieks apņēmās līdz nākamajai reizei ik dienas pārdomāt vismaz 5 pozitīvās dienas emocijas, lai tādējādi veidotu optimistiskāku skatījumu uz apkārt notiekošo.

Semināra turpinājumā tika pārrunātas dažādas sabiedrībā valdošas attieksmes barjeras, kas veidojušās gadsimtu garā sabiedrības attīstības procesā. Vēl aizvien sabiedrība iedalās cilvēkos ar invaliditāti un bez invaliditātes, kur abas daļas ne vienmēr ir atvērtas savstarpējai komunikācijai. Tam traucē gan bailes un nezināšana, gan nespēja pieņemt atšķirīgo. 

Šajā seminārā īpaša uzmanība pievērsta cilvēkiem ar redzes grūtībām, analizējot situācijas, kad sabiedrība, pati to neapzinoties, izturas diskriminējoši tieši invaliditātes dēļ. Semināra laikā tika pārrunātas reālas situācijas un meklēti risinājumi līdzīgu situāciju atrisināšanai vai novēršanai.

Nākamajā seminārā 19. janvārī turpināsies saruna par saruna, kā vislabāk izvairīties no konfliktiem un veidot pozitīvu savstarpējo komunikāciju.

Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.