Sperti pirmie soļi antidiskriminācijas tīklojuma izveidē Latvijā

Pirmais solis ir sperts – cilvēki ar invaliditāti no 17 organizācijām visā Latvijā piecu dienu seminārā “Nē diskriminācijai” apguva zināšanas un prasmes, lai atpazītu un novērstu diskriminācijas risku invaliditātes gadījumos. Seminārā, kas startēja 19. augustā un noslēdzās 30. augustā, savās zināšanās dalījās cilvēktiesību eksperti no Latvijas, kā arī Spānijas, Īrijas, Lielbritānija, Beļģijas un Argentīnas.

Semināra pirmajās dienās tika apgūtas prasmes atpazīt diskrimināciju un naida runu, izprast, kādās situācijās tās visbiežāk identificē. Pārstāvji no Latvijas Cilvēktiesību centra un Tiesībsarga biroja skaidroja ne tikai dažādus diskriminācijas veidus un to atpazīšanas iespējas, bet sniedza arī praktiskus padomus, kā rīkoties diskriminācijas gadījumos. Piemēram, Tiesībsarga biroja juriste demonstrēja, kā aizpildāma pieteikuma forma diskriminācijas gadījumā.

Seminārā tika iekļauti jautājumi par diskrimināciju dažādām cilvēku ar invaliditāti grupām. Lektori no Īrijas un Lielbritānijas stāstīja par diskriminācijas risku cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Viņi dalījās dažādās Eiropas invaliditātes organizācijās gūtajā pieredzē, kā arī stāstīja par savu privāto dzīvi kopā ar bērniem, kam ir intelektuālās attīstības traucējumi.

Lektors no Spānijas stāstīja par diskriminācijas likumdošanu Eiropas Savienībā, uzsverot, ka visi jaunie ES normatīvie akti ir balstīti uz ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un ka tajos akcentēta katra cilvēka spēja, nevis nespēja. Savukārt Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) pārstāvis iepazīstināja ar ļoti konkrētiem ceļiem, kur diskriminācijas gadījumā iespējams meklēt palīdzību Eiropas institūcijās.

Vēl viena dubultam diskriminācijas riskam pakļauta sabiedrības grupa ir sievietes ar invaliditāti. Detalizētu ieskaitu šajā problēmā sniedza lektore no Argentīnas, kuras prezentācijā vislielākais uzsvars bija likts uz vardarbību. Par vardarbību pret sievieti ģimenē semināra dalībniekiem stāstīja arī centra “Marta” vadītāja, kurai izdevās rosināt pārdomas pat tajos klausītājos, kuri līdz šim nebija apzinājušies šīs problēmas esamību.

Semināra pēdējā dienā klausītājus uzrunāja klīniskā psiholoģe, kas mudināja pārdomāt savu reakciju diskriminācijas gadījumos un ar cieņu iziet no situācijas, vienlaikus apzinoties iespēju aizstāvēt savas tiesības gan Latvijas, gan Eiropas cilvēktiesību aizsardzības institūcijās.

Lai turpinātu stiprināt iegūtās zināšanas un veidotu atbalsta tīklojumu visā Latvijā, turpmāk plānots pulcēt semināra dalībniekus vismaz reizi mēnesī.

Seminārs notika projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

#ACFLatvia #AIFLatvija #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

Sagatavoja Irīna Meļņika

Irina.melnika@sustento.lv