Seminārs par diskriminācijas jautājumiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

14. novembrī Rīgā notiks Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO organizēts seminārs “Vai atpazīsti diskrimināciju”, kurā aicināti piedalīties cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Lai arī iepriekš semināri par diskriminācijas jautājumiem projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros notikuši piecās pilsētās dažādos Latvijas reģionos, tie nekur netika orientēti cilvēkiem ar kāda viena veida invaliditāti. Kāpēc šoreiz seminārs tiek rīkots tik konkrētai auditorijai?

“Mūsu organizācijas ilggadēja pieredze liecina, ka Latvija cilvēki ar invaliditāti slikti izprot jēdzienu “diskriminācija”. Nedzirdīgiem cilvēkiem pieeja informācijai ļoti bieži ir ierobežota,  un tas padara šo sabiedrības daļu īpaši neaizsargātu. Cilvēki, kuri nevar saņemt informāciju par savām tiesībām, nevar tās aizstāvēt un viegli var kļūt par diskriminācijas upuriem,” atzīst SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča. “Semināra mērķis ir ne tikai vispārīgi skaidrot diskriminācijas jēdzienu, bet arī mācīt to atpazīt ikdienišķas situācijās. Piemēram, ja mājas iedzīvotāju kopsapulcē nedzirdīgs cilvēks nevar saņemt informāciju zīmju valodā, viņš nevar piedalīties sev nozīmīgu jautājumu apspriešanā un lēmumu pieņemšanā līdzvērtīgi pārējiem mājas iemītniekiem.”  

Sabiedrības attieksmi pret invaliditāti veido ne tikai personiskā pieredze vai saskarsme ar cilvēkiem, kuru vajadzības ir atšķirīgas no viņu pašu vajadzībām, bet arī informatīvā telpa.  Tāpēc projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros SUSTENTO veica dažādu ziņu portālu un sociālo tīklu monitoringu, pētot tajos publicētajā informācijā un komentāros pausto attieksmi pret invaliditāti. Monitoringa rezultāti ļauj secināt, ka pēdējos gados Latvijas sabiedrība kļuvusi zinošāka un atvērtāka pret dažādo, tomēr vēl aizvien ir daudz stereotipu par cilvēku ar invaliditāti spējām un vietu sabiedrībā kopumā. Semināra “Vai atpazīsti diskrimināciju” dalībnieki tiks iepazīstināti ar monitoringā iegūto informāciju, bet ar monitoringa kopējiem rezultātiem un situācijas analīzi SUSTENTO nāks klajā decembrī projekta noslēguma pasākumā, pēc tam iepazīstinot ar to arī plašāku auditoriju.

Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.