Piecu semināru ciklā apmācīs atpazīt un novērst diskrimināciju invaliditātes dēļ

Lai gan Latvijā cilvēktiesību jautājumu izpratne ir ievērojami uzlabojusies, jautājumi, kas saistīti ar invaliditāti un diskrimināciju, vēl aizvien nav pilnībā apzināti un pietiekami skaidroti. Cilvēki ar invaliditāti neizprot diskriminācijas jēdzienu un neattiecina to uz sevi. Informācija par diskrimināciju visbiežāk ir sagatavotā sarežģītā juridiskā valodā, tādējādi ziņojuma par diskriminācijas gadījumu iesniegšana ir nepieejama un liek cilvēkam vienkārši samierināties.  

Tādēļ projekta “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” ietvaros rīkojam piecu dienu apmācību, kur dalībnieki no visas Latvijas apgūs prasmi atpazīt diskrimināciju invaliditātes dēļ, rast risinājumus un sniegt atbalstu cietušajiem. Seminārā piedalīsies cilvēktiesību speciālisti gan no Latvijas, gan no starptautiskām organizācijām visā pasaulē. Par sieviešu ar invaliditāti tiesībām stāstīs lektore no Argentīnas An-Sofie Leenknecht, savukārt par cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem – Īrijā pazīstams izglītības darbinieks John Patrick Clarke.

Lai arī situācija saistībā ar COVID-19 ievērojami ietekmējusi projekta kopējo norisi, ietaupītie līdzekļi ļāva piesaistīt tiešsaistes apmācībām pasaules līmeņa speciālistus, kuri diez vai spētu atbraukt uz klātienes apmācībām Latvijā.

Semināri norisināsies zoom platformā 19., 24., 25., 26. un 30. augustā. Visi semināra dalībnieki apmācību noslēgumā izpildīs testu un saņems sertifikātus par apgūtajām zināšanām. Turpmāk viņi būs tie, kas Latvijā veidos atbalsta tīklojumu, lai palīdzēt atpazīt diskrimināciju invaliditātes dēļ un prastu rīkoties tās mazināšanai.

Projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.