Kritēriji

Izstrādāti kritēriji sabiedrības attieksmes monitoringam par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 

Sociālajos tīklos un citu interneta mediju publikācijās bieži informāciju par cilvēku ar invaliditāti pasniedz kā pozitīvo ziņu, savukārt komentāros parādās gan nicinoša un cieņu aizskaroša attieksme, gan žēlošana. Šādi komentāri ietekmē sabiedrības attieksmi pret invaliditāti, kā arī pazemina pašu cilvēku ar invaliditāti pašvērtējumu. Medijos joprojām var saskarties ar stereotipiem par invaliditāti, kas ietekmē sabiedrības attieksmi. Joprojām par cilvēkiem ar invaliditāti tiek lietoti tādi jēdzieni kā “traks”, ‘kurlmēms”, “psihs”, “neattīstīts”, “piekalts pie gultas/ratiņkrēsla”, “nespējīgs”, “mūžīgais bērns”, kas ir cilvēka cieņu aizskaroši. Līdz šim Latvijā nav veikts šādu komentāru monitorings un terminoloģijas analīze. 

Sabiedrības attieksmes monitorings ir uzsākts uzreiz pēc projekta sākuma 2020. gada oktobrī, jo ir viena no būtiskām projektā sastāvdaļām, kas sniedz pamatojumu pārējām projekta aktivitātēm un nodrošinās tām nepieciešamo informāciju par patieso situāciju. 

Lai monitoringā iegūto informāciju būtu iespējams labāk strukturēt, pārskatīt un salīdzināt iegūtos datus,  SUSTENTO izstrādāja monitoringa kritērijus. Kritēriji ir balstīti ANO konvencijā “Par personu ar invaliditāti tiesībām” un aptver dažādas cilvēku ar invaliditāti dzīves jomas – izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe, tiesības uz neatkarīgu dzīvi, brīvā laika pavadīšana un kultūra, kā arī citas. Balstoties uz kritērijiem, tiks apkopoti ieraksti dažādos sociālajos tīklos un interneta medijos un analizēti atbilstoši attieksmei, kas pausta par invaliditāti. 

Monitorings tiek veikts sociālajos tīklos Facebook un Twiter, kā arī vismaz 10 interneta portālos, kuri atzīti par apmeklētākajiem Latvijā, balstoties uz tehnoloģiju uzņēmuma “Gemius” publicētiem datiem.