Gribam dzīvot sabiedrībā bez vardarbības!

Starptautiskajā sieviešu dienā 8. martā LCĪVSO SUSTENTO pievienojās centra Marta aicinājumam un nosūtījām elektronisku kartīti Saeimas deputātiem, aicinot ratificēt Stambulas konvenciju.  

Pētījumi liecina, ka sievietes un meitenes ar invaliditāti saskaras ar vardarbību vidēji 2 līdz 5 reizes biežāk nekā citas sievietes un meitenes. 34% Eiropas Savienībā dzīvojošo sieviešu ar veselības problēmu vai invaliditāti dzīves laikā ir piedzīvojušas partnera fizisku vai seksuālu vardarbību. Vardarbība var ietvert vardarbību ģimenē un dzimumu dēļ, institucionālu vardarbību, piespiedu sterilizāciju, kontracepciju un abortus, kā arī uzmākšanos, tostarp seksuālu uzmākšanos. Neraugoties uz to, ka viņām ir lielāks risks kļūt par vardarbības upuriem, sievietes un meitenes ar invaliditāti saņem ierobežotu informētību un izglītību par vardarbību un seksuālo izglītību. Izpratnes, pieejamības un pagaidu patvēruma trūkuma dēļ viņām ir grūti vai pat neiespējami saņemt atbalstu un taisnīgu attieksmi.

Uz visiem šiem aspektiem attiecas Stambulas konvencija. Izstrādājot šo konvenciju, ņemti vērā daudzi Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principi. Konvencijas īstenošana skaidri nosaka cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzību.

Mums ir svarīgi dzīvot sabiedrībā bez vardarbības!

Cemtrs Marta 8. Marta aktivitāti īsteno ar Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem un projekta “Sieviešu tiesību kultūra – Demokrātijas stūrakmens” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.

Mūsu projektu idejas ir tuvas, tāpēc atbalstām centru Marta iniciētajā aktivitātē!