Piekļuve videi

ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām

9.pants – Pieejamība

Fiziskās un informatīvās vides pieejamība ir būtisks priekšnoteikums, lai tiktu realizētas cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības. Latvija savā likumdošanā nav atzinusi pieejamību kā diskriminējošu (kā tas ir piemēram ASV), tomēr daudzviet to redz kā šķērsli savu cilvēktiesību realizācijai.

Lai skaidrotu šo situāciju, organizācijas mācību centrā tiek nodrošināti semināri profesionāļiem arhitektiem un vides dizaineriem. Papildus tam tika izstrādātas pieejamības vadlīnijas, kas katram cilvēkam dod iespēju novērtēt vai un cik lielā mērā ir ievērotas pieejamības prasības.

Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz brīvu pārvietošanos, kas nozīmē, ka sabiedriskā transporta pieejamībai ir ārkārtīga liela nozīme. Mūsu organizācija ir aktīvi iesaistījusies gan sabiedriskā transporta politikas plānošanā, gan arī pašu cilvēku ar invaliditāti izglītošanā par viņu tiesībām izmantot sabiedrisko transportu.