Kur vērsties Latvijā?

Latvijā ir trīs lielas organizācijas, ar kurām iesakām sazināties, ja esat cietis no cilvēktiesību pārkāpumiem un vardarbības vai ir aizdomas par to.

Latvijas Republikas Tiesībsargs

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tiesībsargs savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam.

Tiesībsarga funkcijas:

 • veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību;
 • sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu – jebkāda veida diskriminācijas novēršana;
 • izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē;
 • atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā cilvēktiesību un labas pārvaldības jautājumos un veicināt šo trūkumu novēršanu;
 • informēt sabiedrību par cilvēktiesībām.

Iespējas sniegt informāciju par cilvēktiesību pārkāpumiem:

1. Konsultācijas pa tālruni vai klātienē, iepriekš pierakstoties, tālr. 67686768;

2. Rakstīt iesniegumu:

Biedrība “Centrs MARTA”

Centra MARTAs mērķis ir veidot uz dzimumu līdztiesību balstītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot tiesības. Centra speciālisti meklē risinājumus sieviešu un viņu bērnu dzīvju uzlabošanai, iedvesmojoties no pasaules sieviešu tiesību ievērojamiem piemēriem.

Centra MARTA darbība:

 • sniegt profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām;
 • nodrošināt palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās;
 • attīstīt un īstenot jaudīgas jauniešu programmas, lai mazinātu vardarbību jauniešu vidē;
 • apmācīt izglītības speciālistus.

Biedrībā vari vērsties, ja:

 • esi vardarbīgās attiecībā vai esi piedzīvojusi vardarbību – fizisku, emocionālu, seksuālu, ekonomisku, vardarbīgu kontroli vai vajāšanu;
 • tava ģimene ir nonākusi krīzes situācijā, kuras dēļ ir risks zaudēt bērnu aizgādības tiesības;
 • esi cietusi no seksuālās ekspluatācijas, darba ekspluatācijas, fiktīvajām laulībām vai citām cilvēku tirdzniecības formām;
 • esi attiecību atkarībā.

Centrs MARTA piedāvā sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas.

Apmeklētāju pieņemšana: biroja darba laikā no 10:00 līdz 18:00, iepriekš vienojoties par vizīti.

Rīgā

Matīsa iela 49-3 Rīga, LV-1009

Tālr. 67378539

E-pasts: centrs@marta.lv

Liepājā

Kūrmājas prospekts 11, Liepāja, LV-3401

Tālr. 29195442

E-pasts: centrs@martaliepaja.lv

Rēzeknē

Viļānu iela 10, Rēzekne, LV-4601

Tālr. 25648595

E-pasts rezekne@marta.lv

Latvijas Cilvēktiesību centrs

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir neatkarīga nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar integrācijas, diskriminācijas un naida noziegumu novēršanas, patvēruma, migrācijas un pamatbrīvību jautājumiem, kā arī cilvēktiesību jautājumiem slēgtajās iestādēs.

Centra darbību veido:

 • cilvēktiesību monitoringu, pētniecību un politikas analīzes veikšana,
 • interešu aizstāvības nodrošināšana un juridiskās palīdzības sniegšana par cilvēktiesību jautājumiem, tai skaitā pārstāvot klientus tiesā.
 • ekspertu viedokļu sniegšana gan vietējām (valdībai, parlamentam, medijiem, izglītības un tiesu iestādēm), gan ārvalstu institūcijām;
 • sabiedrības izglītošana.

Centra mājaslapā www.cilvektiesibas.org.lv iespējams tuvāk iepazīties ar diskriminācijas veidiem, likumdošanu, pētījumiem un ziņojumiem.

Mājaslapā var aizpildīt veidlapu un ziņot par naida noziegumu un diskrimināciju.

Informācija saziņai:

Skolas iela 21, 6. stāvs, 609c, Rīga, LV-1010

Tālr. 67039290 E-pasts: cilvektiesibucentrs@gmail.com