Kur vērsties Eiropā?

Eiropas Savienība visos savos normatīvajos dokumentos ir ietvērusi tādas vērtības kā līdztiesība, sociālā vienlīdzība, brīvība, demokrātija un cilvēktiesības. Eiropas Savienība ir parakstījusi ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesībām un tādējādi ir apliecinājusi, ka cilvēktiesību aizsardzība ir būtiska Eiropas politikas daļa. Eiropas Invaliditātes stratēģija 2021-2030 Eiropas Savienība ir noteikusi dažādus darbības virzienus. Kā viens no būtiskākajiem ir cilvēktiesību nodrošināšana un vienlīdzīgas iespējas visiem līdzdarboties ekonomiskajā dzīvē un sabiedrībā.

Lai īstenotu šos uzdevumus, Eiropas Savienībā darbojas vairākas institūcijas, kurās cilvēki var vērsties ar sūdzībām par savu tiesību pārkāpumiem.

Detalizētu informāciju par iespējām vērsties cilvēktiesību pārkāpumu jautājumos var atrast sadaļai pievienotajā dokumentā “ES regulējums par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” . Dokumentu iespējams arī lejuplādēt.

Materiāls sagatavots balstoties uz Eiropas invaliditātes foruma (EDF) vadlīnijām “Your rights in the EU”