Veidos vienotu Eiropas Savienības invaliditātes karti

Eiropas Savienības valstīs vēl aizvien nav vienotas invaliditātes statusa noteikšanas sistēmas. Tas nozīmē, ka dažādas valstīs vienam un tam pašam cilvēkam var piešķirt vai nepiešķirt invaliditāti. Visbiežāk dzīvojot uz vietas savā valstī tas nerada problēmas, bet, dodoties ceļojumā uz citām valstīm, ir apjukuši un savu invaliditāti pierādīt nevar. Tāpēc Eiropas komisija ir nolēmusi veidot īpašu ES invaliditātes karti.
Pirmā ES invaliditātes kartes tika sagatavotas jau 2016.gadā. Tām varēja pieteikties jebkura ES valsts, lai brīvprātīgi izmēģinātu, kā tā darbojas. Sākumā kartei pieteicās 8 valstis: Beļģija, Kipra, Igaunija, Somija, Itālija, Malta, Rumānija un Slovēnija. Katra valsts pati nolēma, kam piešķirt šādas kartes.
Eiropas komisijas veiktajā novērtējumā par kartes lietošanu šajās 8 valstīs, daudzi cilvēki atzīmēja, ka šāda karte ir ļoti noderīga un palīdz cilvēkiem ar invaliditāti justies labāk ceļojuma laikā.
Balstoties uz iegūto pieredzei, līdz 2023. gada beigām Eiropas komisija plāno izveidot šādas kartes visās ES valstīs, tostarp arī Latvijā. Līdzās tam, ka cilvēki ar invaliditāti var iegūt karti, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, daudzās valstīs kā papildus bonuss ir iekļautas arī dažādas atlaides tādās jomās kā transports, kultūra, sports, brīvais laiks.