INTUX –  Lietotāju pieredzes dizaina kursa izstrāde un ieviešana augstākajā izglītībā iesaistot lietotāju testēšanā cilvēkus ar īpašām vajadzībām

Lietotāju pieredzes dizaina kursa izstrāde un ieviešana augstākajā izglītībā iesaistot lietotāju testēšanā cilvēkus ar īpašām vajadzībām (INTUX)

Projekta vizītkarte

Jebkuram IT nozares studentam studiju laikā ir būtiski iemācīt kā veidot produktus, kas ir ērti un viegli lietošanā. Bet vai augstskolas savās mācību programmās pievērš pietiekamu uzmanību, kā studentiem iemācīt tādu mājas lapu un lietotņu veidošanu, kas ir piemērotas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Piemēram, cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, cilvēkiem ar grūtībām uztvert mājas lapās ievietoto informāciju un orientēties tajās? Tāpēc Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO iesaistījās ERASMUS+ sadarbības partnerības projektā INTUX, lai ar savu ekspertīzi palīdzētu apmācību programmas izstrādē IT studentiem par digitālo platformu veidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest augstskolās mācību moduļus par lietotājā pieredzes dizaina veidošanu, kas ir ērts un piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Lietotajā pieredzes dizains jeb tā sauktais UX dizains ir pieredze, kas rodas lietotājam mijiedarbojoties, saskaroties ar produktu, piemēram, mājaslapā vai lietotnē esošajiem elementiem.

Projekta aktivitātes

  1. Augstskolas sadarbībā ar organizācijām, kas pārstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses, strādās pie tādu apmācību programmas izstrādes, kas palīdzēs IT studentiem apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai varētu nākotnē veidot gan mājas lapas, gan lietotnes, kas būs piemērotas un ērtas lietošanās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
  2. Eksperti izstrādāts īpašu rokasgrāmatu, rekomendācijas un mācību materiālus kā arī izstrādās un testēs scenāriju, kā iesaistīt lietotāja pieredzes testēšanā cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Projekta ilgums – 01.09.2022. līdz 31.08.2024.

Projekta partneri:

Biznesa augstskolas Turība (Latvija) – vadošais partneris
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO (Latvija)
Mariboro Universitāte (Slovēnija)
Madrides politehniskā Universitāte (Spānija)
Seviļas autisma asociācija (Spānija)
Slovēnijas Invaliditātes organizāciju nacionālā padome (Slovēnija)
Funka Nu AB (Zviedrija)

Pēdējās aktualitātes:

7.03.2023 – Aptauja par cilvēku ar invaliditāti iesaisti lietotāju testos