Be inclusive! Erasmus+VET Projekts

Esi iekļaujošs! (Be inclusive!)

Profesionālās iespējas cilvēkiem ar invaliditāti bieži vien ir ierobežotas. Lai palīdzētu iekļauties darba tirgū, šiem cilvēkiem piedāvā profesionālās rehabilitācijas kursus un apmācības, lai palīdzētu atrast darbu. Taču darba meklējumus atbalstošie speciālisti mēdz saskarties ar noraidošu uzņēmumu attieksmi pret šādiem potenciālajiem darbiniekiem, īpaši – mazo un vidējo uzņēmumu attieksmi. Darba devējiem pietrūkst zināšanu, kā nodarbināt cilvēkus, kuri atšķiras no pārējiem darbiniekiem. Kompetences trūkuma un stereotipu dēļ darba pārrunas ar šādiem potenciālajiem darba devējiem pārtrūkst jau pašā sākumā – uzreiz pēc pieteikšanās vakancei.

Tajā pašā laikā maziem un vidējiem uzņēmumiem pietrūkst kvalificētu darbinieku, piemēram, ēdināšanas un tirdzniecības nozarēs. Tāpēc ir svarīgi veicināt potenciālo darba devēju un darba meklējumus atbalstošo profesionāļu savstarpējo sadarbību un izpratni, cīnoties ar nodarbinātību kavējošiem stereotipiem un veidojot jaunas zināšanas.

Projekta mērķi

Projekta galvenais mērķis ir izveidot mācību materiālu speciālistiem, kuri palīdz cilvēkiem ar invaliditāti darba meklējumos. Izveidoto materiālu varēs izmantot, motivējot potenciālos darba devējus un nodrošinot tiem zināšanas par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas iespējām mazos un vidējos uzņēmumos.

Projekta aktivitātes

  1. Mācību materiāla “Cilvēki ar invaliditātēm darba tirgū: atrašana, iekļaušana un ilgtspējīga nodarbinātība mazos un vidējos uzņēmumos” izveide ar mērķi veicināt mazo un vidējo uzņēmumu motivāciju nodarbināt cilvēkus ar invaliditātēm, sniegt būtisku informāciju, atbalstot ilgtspējīgu integrāciju darba tirgū.
  2. Astoņu īsu mācību video izveide, lai atbalstītu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū. Video sniegs konkrētus ieteikumus un praktiskus padomus, parādot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas aspektus.  Video ir galvenokārt paredzēti speciālistiem, kas atbalsta cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū.
  3. Papildu materiālu izstrāde patstāvīgai apguvei.

Projekta ilgums
2023. gada septembris  – 2025. gada augusts.

Projekta partneri

1. Akademie Klausenhof, Vācija – vadošais partneris
2. die Berater, Austrija
3. European Association of Service providers for Persons with Disabilities, Beļģija
4. Education Centre Geoss, Slovēnija
5. Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Itālija
6. Research Innovation and Development Lab, Grieķija
7. LCĪVSO SUSTENTO, Latvija
8. Travail.Suisse Formation TSF – asociētais partneris

Projekta mājas lapa
https://www.be-inclusive.net/

Projekta numurs

2023-1-DE02-KA220-VET-000156454

Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Jaunumi par projektu:

10.11.2023Jaunais Erasmus+ projekts!