Var palīdzēt e-asistents

E-asistents palīdz cilvēkiem, kuriem ir grūtības pieteikt nepieciešamos pakalpojumus elektroniski.  Šo pakalpojumu var saņemt sev tuvākajā  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā, ierodoties personīgi un uzrādot pasi vai ID karti. Darbinieks izdrukās un palīdzēs aizpildīt pilnvaru, uz kuras pamata pieteiks elektronisko pakalpojumu. Ar e-asistenta palīdzību var pieteikt pabalstus VSAA, piemēram, slimības, bezdarbnieka vai invaliditātes pabalstu u.c. E-asistenta pakalpojums ir bez maksas.