Tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti

15. jūlijā notika SUSTENTO tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti un Labklājības ministrijas parlamentāro sekretāri Evitu Zālīti – Grosu. Šī bija pirmā tikšanās ar jauno ministru, kurā tika pārrunāti ļoti konkrēti cilvēkiem ar invaliditāti būtiski jautājumi. Sarunā tika apspriesti gan cilvēku ar invaliditāti situācija kopumā, gan nodarbinātības problēmas, gan deinstitucionalizācijas norise.

Pēdējā laikā nodarbinātības jautājums kļuvis ļoti aktuāls, ko apliecina arī Labklājības ministrijas realizētā kampaņa šajā jomā, tomēr problēmu aizvien ir daudz. SUSTENTO pārstāvji norādīja, ka Latvijā joprojām strādā ļoti maza daļa cilvēku ar invaliditāti, jo īpaši – ar smagu. Statistika liecina, ka Latvija joprojām ir ļoti tāla no Eiropas Savienības Sociālo tiesību pīlāra izvirzītajiem mērķiem nodarbinātības jomā, un, lai tos sasniegtu, ir steidzīgi jāmaina valsts politika attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību. Tika pārrunāti vairāki iespējamie risinājumi par atbalstu, ko varētu sniegt gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan darba devējiem, pie kuriem strādā cilvēki ar invaliditāti. Jau tuvākajā laikā plānotas kopīgas tikšanās ar ministru un Nodarbinātības valsts aģentūru, lai apspriestu kopīgu darbu situācijas uzlabošanai.