SUSTENTO tiekas ar jauno labklājības ministru

19. jūnijā tikšanās ar jauno labklājības ministru Gati Eglīti. Tā bija iepazīšanās saruna, lai pastāstītu par mūsu organizāciju, mūsu biedriem un darbību, kā arī dotu ieskatu par cilvēku ar invaliditāti situāciju jomās, par kurām atbild Labklājības ministrija. Daudz jau ir padarītā, bet vēl vairāk – darāmā.
Īpašu uzmanību sarunā veltījām nodarbinātības jautājumiem. Mēs kā organizācija skaidri uzsvērām, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir svarīgi strādāt savu iespēju robežās un saņemt par to atalgojumu, nevis tikt nostādītiem pabalstu lūdzēju lomā. Diemžēl Latvijā vēl aizvien vienīgais atbalsta mehānisms nodarbinātības jomā ir subsidētās darba vietas, kas nesasniedz savu mērķi. 

Ministrs Gatis Eglītis jau tuvākajā laikā solīja pārskatīt nodarbinātības politiku cilvēkiem ar invaliditāti un veikt izmaiņas, iepriekš par tām konsultējoties ar nevalstiskajām organizācijām.