Starptautiskā projektā SENsationalSTEM cels jauniešu ar speciālās izglītības vajadzībām konkurētspēju STEM uzņēmējdarbībā

Starptautiskā projektā SENsationalSTEM cels jauniešu ar speciālās izglītības vajadzībām konkurētspēju STEM uzņēmējdarbībā

Mūsdienu uzņēmējdarbībā aizvien vairāk tiek runāts par to, ka darbību nepieciešams balstīt uz eksaktajām zinātnēm, tādām kā IT tehnoloģijas, inženierzinātne u.c. Taču Latvijas statistika liecina, ka tikai neliels skolēnu skaits izvēlas apgūt šos mācību priekšmets – šī tendence vērojama kā vidusskolās, tā arī augstākās izglītības jomā. Lai gan nekādi pētījumi nav veikti, pieredze rāda, ka īpaši maz šajās jomās darbojas skolēni ar speciālās izglītības vajadzībām. Tam ir dažādi iemesli, bet galvenie – skolotāju pieredzes un pašu skolēnu pašpārliecības trūkums.

Lai uzlabotu situāciju, uzsākta triju valstu – Latvijas, Igaunijas un Somijas sadarbība INTEREG projekta “Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolniekiem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās” – SENsationalSTEM ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot apmācību programmu skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām STEM (no angļu valodas STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) uzņēmējdarbībā, ceļot jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Projektu paredzēts īstenot divos gados, un tajā paredzēts iesaistīt 104 Latvijas, Igaunijas un Somijas skolēnus ar speciālās izglītības vajadzībām, veikt 20 skolotāju apmācību un piesaistīt 20 mentorus, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem praktiskajos uzņēmējdarbības jautājumos. Projekta rezultātā tiks izveidoti 5 starptautiski skolēnu uzņēmumi, kuri būs gatavi uzsākt reālu darbību, kā arī 7 uzņēmumu simulācijas.

Latvijā projekta realizācijā paredzēts iesaistīt 5 skolas, 24 jauniešus, 6 skolotājus un 6 uzņēmējdarbības mentorus. Pirmās skolotāju apmācības programmas ietvaros paredzētas jau šī gada oktobrī.

Aicinām skolotājus un jauniešus, kas būtu ieinteresēti piedalīties programmā, sūtīt savus pieteikumus Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai SUSTENTO uz e-pastu: sustento@sustento.lv, norādot savu kontaktinformāciju.

Sagatavoja Irīna Meļņika

irina.melnika@sustento.lv

+371 29480648