RĪGAS DEKLARĀCIJA

Virzībā uz mierīgu nākotni un invaliditāti iekļaujošas Ukrainas veidošanu

Karš Ukrainā turpinās, bet ir svarīgi jau tagad domāt par nākotni. Šī gada 27. jūlijā Rīgā notika konference “Ar šodienas pieredzi Ukrainas nākotnei”, kurā tikās delegāti no Eiropas Invaliditātes foruma, Ukrainas vēstnieks Latvijā, Ukrainas premjerministra pilnvarotā pārstāve invaliditātes jautājumos, pārstāvji no dažādām organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti Polijā, Ungārijā, Lietuvā un Ukrainā, Latvijas cilvēku ar invaliditāti nevalstiskās organizācijas, kā arī cilvēki ar invaliditāti no Ukrainas, kas šobrīd dzīvo Latvijā. Konferences noslēgumā tās dalībnieki pieņēma Rīgas deklarāciju, aicinot pēc kara jaunās Ukrainas pilsētas veidot pieejamas ikvienam, ievērojot universālā dizaina principus. Deklarācija aicina neveidot jaunas institūcijas cilvēkiem ar invaliditāti, tā vietā nodrošinot viņiem iespēju dzīvot sabiedrībā līdzvērtīgi ikvienam tās pilsonim. Tāpat Rīgas deklarācija uzsver, ka visā valsts atjaunošanas procesā svarīgi jēgpilni iesaistīt cilvēku ar invaliditāti organizācijas, nodrošinot tām nepieciešamos resursus.

Rīgas deklarācija tika nodota Ukrainas vēstniekam Latvijā Oleksandram Miščenko un nosūtīta Eiropas parlamenta deputātam Ivaram Ījābam, kurš konferencē apņēmās strādāt, lai deklarācijā paustās idejas tiktu atspoguļotas arī EP izstrādātajā Ukrainas atjaunošanas plānā.