Projektā “Esi iekļaujošs! (Be inclusive!)” izstrādās mācību video

Šobrīd esam iesaistīti vairākos Erasmus+ projektos, no kuriem “Esi iekļaujošs! (Be Inclusive!)” ir projekts ar ļoti praktisku mērķi – izveidot mācību materiālu speciālistiem, kuri palīdz cilvēkiem ar invaliditāti darba meklējumos. Projekts paredz izveidot mācību video, kas palīdzēs motivēt potenciālos darba devējus un sniegs viņiem zināšanas par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanas iespējām mazos un vidējos uzņēmumos.

Šobrīd projekta partneri no Vācijas, Itālijas, Slovēnijas, Grieķijas, Austrijas, Beļģijas un, protams, Latvijas jau sagatavojuši nacionālos ziņojumus par labo praksi cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jomā. Jau nākamajā projekta tikšanās reizē, kas notiks 11. – 12. jūnijā Vīnē, Austrijā, īpaša uzmanība tiks veltīta mācību video izstrādei. Plānots, ka video būs viegli lietojami, pieejami internetā un savstarpēji saistīti.

Šie video ir paredzēti, lai:

  • motivētu un veicinātu izpratni par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un apmācību: Video tiks veidoti iekļaujoši, aptverot dažādus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) sektorus un to raksturīgās iezīmes;
  • sniegtu pamatinformāciju par tēmu: jo darba devējiem var būt nepilnīgas zināšanas par iekļaušanu un cilvēku ar invaliditāti īpašajām vajadzībām;
  • labāk un ilgtspējīgāk iekļautu cilvēkus ar invaliditāti darba procesos. Mācību video atspoguļos cilvēku ar vajadzības un iespējas;
  • uzlabotu darba atrašanas rādītājus cilvēkiem ar invaliditāti.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  Project number: 2023-1-DE02-KA220-VET-000156454