Jaunais Erasmus+ projekts!

Divas darba dienas Palermo, Itālijā, kopā ar partneriem uzsākot jaunu Erasmus+ projektu “Esi iekļaujošs! (Be Inclusive!)”. Projektā paredzēts veidot atbalsta sistēmu maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai palīdzētu iekļaut darbā cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti.

Kā zināms, Latvijā mazo un vidējo uzņēmumu ir visvairāk, tāpēc šī projekta rezultāti – vadlīnijas, astoņi tematiskie video un papildu informatīvie materiāli – Latvijā būs īpaši noderīgi.

Projekts ilgs līdz 2025. gada augustam, un tā noslēguma fāzē partneru tikšanos organizēsim Latvijā, kas dos iespēju prezentēt sagatavotos materiālus gan darba devējiem, gan karjeras konsultantiem, pieaugušo mūžizglītības speciālistiem u.c.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  Project number: 2023-1-DE02-KA220-VET-000156454