Neizmantotais resurss – vieglā valoda

Rīgas iedzīvotāji, kam ir uztveres problēmas,  latviešu valoda nav dzimtā valoda vai arī ir citi informācijas uztveres traucējumi,  ir izslēgti no vienlīdzīgas līdzdalības Rīgā notiekošajos procesos, jo nespēj saņemt informāciju par tiem sev piemērotā formā. Tā pēc realizētā projekta “Pieejama informācija vieglajā valodā – iespēja cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem iekļaušanas un sociālās līdzdalības pilsētas dzīvē nodrošināšanā” atzina Vieglās valodas aģentūra. Informācija vieglajā valodā būtu pieejama ikvienam pilsētas iedzīvotājam, taču šī resursa sniegtās priekšrocības Rīgas pašvaldībā vēl aizvien nav pilnībā apzinātas.

Projekta gaitā Vieglās valodas aģentūra analizēja informācijas pieejamību Rīgas pašvaldības dažādos kanālos, kā arī veica aptauju klientu apkalpošanas centros, pētot komunikāciju ar klientiem, kuriem ir informācijas uztveres traucējumi. Gandrīz 40% no aptaujātajiem klientu apkalpošanas darbiniekiem aptaujā atzina, ka klienti diezgan bieži nespēj pilnībā uztvert informāciju.

Balstoties uz veiktās aptaujas rezultātiem, kā arī apkopotās informācijas analīzi, Vieglās valodas aģentūra izveidoja apmācību kursu par informācijas pieejamību un novadīja semināru klientu apkalpošanas centru, kā arī sabiedrisko attiecību nodaļu darbiniekiem. Kā pēc semināra atzina tā dalībnieki, apgūtais licis paskatīties uz rakstīto tekstu citām acīm un saprast, ka vieglā valoda var noderēt ikvienam. Iegūtās zināšanas mudina piedomāt pie teikuma uzbūves arī runājot, lai nelietotu pārāk sarežģītus formulējumus.

Semināru noderību atzina arī noslēguma diskusijas dalībnieki – dažādu Rīgas pašvaldības struktūru dalībnieki, kuri vienojās par nepieciešamību organizēt līdzīgus seminārus arī 2021. gadā.

Projektu “Pieejama informācija vieglajā valodā – iespēja cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem iekļaušanas un sociālās līdzdalības pilsētas dzīvē nodrošināšanā” Vieglās valodas aģentūra realizēja ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.