Monitorējam sabiedrības attieksmi

Sociālajos tīklos un citviet interneta komentāros bieži parādās nicinoša un cieņu aizskaroša attieksme pret cilvēkiem ar invaliditāti. Šādi komentāri ietekmē sabiedrības viedokli par invaliditāti un pazemina cilvēku ar invaliditāti pašvērtējumu. Medijos joprojām ir stereotipi par invaliditāti, tiek lietoti tādi jēdzieni kā “traks”, “kurlmēms”, “psihs”, “neattīstīts”, “piekalts pie gultas/ratiņkrēsla”, “nespējīgs”, “mūžīgais bērns”. Līdz šim Latvijā nav veikts šādu komentāru monitorings un terminoloģijas analīze.

SUSTENTO realizē Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Zini, proti, dari – cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība”, un daļa no tā ir sabiedrības attieksmes monitorings par cilvēkiem ar invaliditāti. Lai iegūtos datus varētu ērtāk pārskatīt un salīdzināt, SUSTENTO izstrādāja monitoringa kritērijus, kas balstīti ANO konvencijā “Par personu ar invaliditāti tiesībām”.

Monitorings aptver visdažādākās cilvēku ar invaliditāti dzīves jomas – izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe, tiesības uz neatkarīgu dzīvi, brīvā laika pavadīšana u. c. Balstoties uz kritērijiem, tiek apkopoti ieraksti dažādos sociālajos tīklos un interneta medijos un analizēti atbilstoši attieksmei, kas pausta par invaliditāti.

Pirmie monitoringa rezultāti sagaidāmi 2021. gada otrajā pusē.