Mobilitāte un pieejamība – priekšnoteikums cilvēku ar invaliditāti līdzdalībai sabiedrības dzīvē

20.novembrī notika Slovēnijas prezidentūras organizēta konference “Mobilitāte un pieejamība – priekšnoteikums cilvēku ar invaliditāti līdzdalībai sabiedrības dzīvē”. Tajā vairākās paneļdiskusijās tika uzsvērta pieejamības un mobilitātes nozīme cilvēku ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā. Konferences atklāšanas runā Eiropas komisāre līdztiesības jautājumos Helēna Dalli uzsvēra, ka Eiropas Savienība ir daudz darījusi, lai iespēja brīvi pārvietoties būtu nodrošināta praktiski ikvienam iedzīvotājam. Pirmās paneļdiskusijas dalībnieki runāja par dažādiem transporta veidiem un to pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Lai gan pasažieru tiesību aizsardzības regulējumi nosaka, ka gaisa, jūras un sauszemes transportam jābūt pieejamam cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, tomēr realitātē vēl daudz kas uzlabojams. Piemēram, vēl aizvien pieteikt palīdzību nepieciešams 72 stundas iepriekš. Vairākas valstīs kāds transporta veids, piemēram, dzelzceļš Latvijā, nav pieejams vispār. 

Diskusija notika arī par pilsētu sabiedrisko transportu, kas pieejamības ziņā katrā valstī joprojām ļoti atšķiras. Kā savā runā uzsvēra paneļdiskusijas dalībniece Gunta Anča, lai gan Eiropas Savienība nevar tieši ietekmēt pašvaldību lēmumus, tomēr ir vairāki veidi, kā veicināt pieejamāka pilsētas transporta izveidi visās Eiropas Savienības pilsētās. 

Otrajā paneļdiskusijā tika prezentēts Eiropas Komisijas projekts par ES invaliditātes karti, ko izmanto, ceļojot Eiropas Savienības valstīs. Karte piedāvā izdevīgākus produktus un pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti tajās valstīs, kas piedalījās projektā. Līdz šim tās bija 8, diemžēl Latvija nebija iesaistījusies projektā.  

Savukārt konferences laikā kolēģi no Slovēnijas stāstīja, ka šajā gadā mainīta valsts konstitūcija un slovēņu zīmju valoda tajā iekļauta kā otrā valsts valoda. 

Konferences noslēguma daļā notika sarunas par ES Invaliditātes stratēģiju 2021.-2030.gadam.