Kā kļūt par biedru

Lai jauna biedrība iestātos SUSTENTO, nepieciešamie dokumenti:

  • reģistrācijas apliecības kopija;
  • izraksts no valdes sēdes protokola par lēmumu iestāties SUSTENTO;
  • izraksts no valdes sēdes protokola par pilnvaroto personu, kas turpmāk pārstāvēs organizāciju un būs tiesīgs piedalīties balsošanā.

Nepieciešamos dokumentus un iesniegumu var iesniegt mūsu birojā, nosūtīt pa pastu vai arī atsūtīt uz e-pastu ar e-parakstu.