Jauna darba sludinājumu vietne

Jaunā mājaslapa www.cilveksnevisdiagnoze.lv paredzēta cilvēku ar invaliditāti darba sludinājumiem.Tajā tie, kuri vēlas atrast darbu, var izveidot savu profilu, norādot prasmes, spējas un vēlmes. Lai darba devēji gūtu ieskatu par darbinieka piemērotību un vides pielāgošanas nepieciešamību, darba meklētājiem savos profilos ir jānorāda invaliditātes veids, vēlams arī invaliditātes grupa.

Darba devēji tiek aicināti iepazīties ar šiem profiliem un, iespējams, atrast sev piemērotu darbinieku.Iecerēts, ka sadaļu apmeklēs gan komercuzņēmumu, gan iestāžu, gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tādejādi veicinot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū un sabiedrībā kopumā. Sludinājumu sadaļa izveidota Labklājības ministrijas (LM) kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros.

Kā norāda LM Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, jaunizveidotā sludinājumu sadaļa ir būtisks solis iekļaujošas attieksmes veicināšanai. “Darba tirgus pakāpeniski kļūst atvērtāks, sabiedrībā un darba vietās mazinās stereotipi un aizspriedumi par cilvēku ar invaliditāti spējām profesionāli un atbildīgi veikt darba pienākumus. Kopumā valstī pašlaik ir nodarbināti vairāk nekā 42 tūkstoši darbspējas vecuma cilvēku ar invaliditāti, kamēr vairāk nekā 64 tūkstoši nestrādā. Daudzi cilvēki ar invaliditāti izmanto dažādas atbalsta iespējas, apgūst darba tirgū pieprasītas profesijas un prasmes un vēlas pierādīt sevi kā uzticamus un lojālus darbiniekus. Ceru, ka mājaslapas sludinājumu sadaļa kalpos kā satikšanās vieta strādāt gribošiem cilvēkiem un atvērtiem darba devējiem.”

Izveidotie profili un sludinājumi būs pieejami arī pēc kampaņas beigām, dodot iespēju cilvēkiem arī turpmāk izveidot savus profilus. Tāpat vietne varētu kļūt par sava veida sociālās atbildības platformu uzņēmumiem un zīmoliem, kuri būs gatavi pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas noderēs darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī ar ieteikumiem darba ņēmējiem. Tāpat mājaslapā atrodami citi kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” materiāli – gan praktiski noderīgi, gan iedvesmojoši, ļaujot iepazīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem.