Izveidota informatīva mājas lapa par atbalsta iespējām cilvēkiem ar invaliditāti

Pagājuši jau trīs mēneši, kopš Latvijā iebraukuši bēgļi no karā ierautās Ukrainas. Viņu vidū ir daudz cilvēku ar invaliditāti, kuri, pametot mājas, palikuši bez tehniskajiem palīglīdzekļiem un ierastā atbalsta, savukārt Latvijā pastāvošo atbalsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti nepārzina un neizprot. Tāpēc Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO sadarbībā ar Eiropas Invaliditātes forumu izveidojusi mājas lapu SUSTENTO Ukrainai www.sustentoukrainai.lv. Tajā cilvēki ar invaliditāti no Ukrainas var uzzināt vairāk par iespējām saņemt dažāda veida atbalstu Latvijā, kā arī noskaidrot citu ikdienā nepieciešamo informāciju, piemēram, kā lietot sabiedrisko transportu, kā saņemt speciālās stāvvietas karti vai kā saņemt zīmju tulka palīdzību.

Informācija mājas lapā pieejama latviešu, angļu un ukraiņu valodā. Tajā var atrast arī atbalsta tālruņa numuru 20013797, pa kuru var noskaidrot visus tos jautājumus, uz kuriem atbildes jaunajā mājas lapā nav atrastas.