Enterālās un parenterālās barošanas nodrošinājumu pieaugušajiem

No 2020.gada 1. jūlija klīniskā barošana tiks nodrošināta tiem pacientiem, kuri jau saņem no pašu vai trešo personu līdzekļiem apmaksātu enterālo vai parenterālo barošanu un atbilst izstrādātajiem medicīnisko indikāciju kritērijiem. Jaunie pacienti, kuri līdz šim nav saņēmuši enterālo un parenterālo barošanu, stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” grozījumi, varēs saņemt šo pakalpojumu.

Enterālā un parenterālā barošana tiks nodrošināta pacientiem ar noteiktām diagnozēm un atbilstību pacienta medicīnisko indikāciju kritērijiem. Kā arī pacientiem tiks nodrošināta dinamiskā novērošana ambulatori, kā ietvaros, saņemot šo pakalpojumus pie ārsta, pacientam jāveic pacienta līdzmaksājums, izņemot gadījumus, ja pacients ietilpst, kādā no pacienta līdzmaksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām.

Enterālās un parenterālās barošanas kabinets ir izveidots, lai nodrošinātu enterālās un parenterālās barošanas pēctecību pieaugušajiem pacientiem, kas izrakstās no stacionāra, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir jāsaņem klīniskām indikācijām atbilstoša barošana.