Eiropas konkurss par iekļaujošu pašvaldību

Eiropas komisija uzsākusi jaunu iniciatīvu, kuras mērķis ir padarīt Eiropas pilsētas un pašvaldības iekļaujošākas un atvērtākas dažādībai. Tas nozīmē, ka cilvēki neatkarīgi no viņu dzimuma, rases, ticības, uztveres un funkcionalitātes vienlīdz labi spēju justies vietējā sabiedrībā. Par to rūpējas pašvaldība, veidojot dažādus atbalsta mehānismus un realizējot projektus. Iniciatīvas ietvaros izsludināts balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”, kurā var piedalīties jebkura Eiropas pašvaldība, lai apliecinātu savu gatavību īstenot iekļaujošu un pieņemošu politiku. 

21. janvārī notika pirmā šī konkursa žūrijas sēde, kurā Eiropas Invaliditātes forumu un vienlaikus Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO pārstāvēja Gunta Anča. Iespēja pieteikties dalībai konkursā vēl līdz 15. februārim  ir arī ikvienai Latvijas pašvaldībai.

Vairāk informācijas šeit: https://eudiversity2022.eu/lv/