Eiropas Invaliditātes foruma un Oracle e-pieejamības stipendija 2021. gadā

Līdz 2021. gada 31. martam ir iespēja pieteikties īpašai stipendijai.

Eiropas Invaliditātes forums un Oracle piekto reizi piešķir stipendiju studentiem ar invaliditāti, kuri studē datorzinātņu, datorinženierijas vai līdzīgā jomā, kuriem ir lietotāja pieredze šajās vai ar to saistītās jomās un kas mācās kādā ES universitātē 2020.–2021. mācību gadā.

Kādam nolūkam piešķir stipendiju?

Stipendiju 6500 EUR apmērā piešķir projektam vai pētījumam, kas tiks veikts mācību gada laikā. Projektā jāņem vērā cilvēku ar invaliditāti vajadzības pēc informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (e-pieejamība) un/vai tiek piedāvāts novatorisks risinājums to piekļuves uzlabošanai. Projektam jābūt kā neatņemamai sastāvdaļai studenta īstenotajā izglītības programmā (piemēram, pēdējā gada darbs, maģistra vai doktora grāda daļa).

Kas var pieteikties?

Lai pieteiktos, pretendentam ir:

 • jābūt studentam ar invaliditāti datorzinātņu, datortehnikas jomā vai arī ar  lietotāja pieredzi ar to saistītās jomās;
 • jābūt Eiropas Savienības pilsonim un jādzīvo ES valstī;
 • jāmācās ES universitātē 2020.–2021. mācību gadā, iespējams arī tiešsaistes universitātēs, kas atrodas ES;
 • jābūt sekmīgam mācībās;
 • jābūt invaliditātei (invaliditātes definīciju skat. FAQ);
 • šāda stipendija nav saņemta iepriekš.

Kā var pieteikties?

Pretendentiem jāaizpilda tiešsaistes veidlapa, kurā iekļaujama šāda informācija:

 • vispārīga pamatinformācija (t. i., kontaktinformācija un informācija par pašreizējo universitāti 2020.–2021. mācību gadā),
 • invaliditātes apstiprinājums,
 • projekta priekšlikuma kopsavilkums angļu valodā no 2 līdz 5 lappusēm,
 • CV,
 • akadēmiskā vadītāja ieteikums un atsauksmes vēstule.

Kādā kārtībā notiks lēmuma pieņemšana?

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 31. martam, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu.
Žūrijas lēmuma pieņemšanas laiks: 2021. gada 1.–30. aprīlis.
Paziņojums par veiksmīgāko pretendentu: 2021. gada maija 1. nedēļa.
Balvas pasniegšanas ceremonija: 2021. gada maijs–jūnijs (precīzs datums un vieta tiks precizēta).

Kur atrast vairāk informācijas?

Informācija par stipendiju, atbilstības kritēriji, noteikumi, kā arī biežāk uzdotie jautājumi ir atrodami šajā dokumentā – http://www.edf-feph.org/content/uploads/2021/02/FINAL_EDF-eAccessibility-scholarship-2020-2021-QA-and-TC.docx. Pirms pieteikuma veidlapas aizpildīšanas, rūpīgi iepazīstieties ar dokumentu.

Lai uzdotu papildu jautājumus par šo stipendiju, sazinieties ar Mher Hakobyan, EDF pieejamības speciālistu (mher.hakobyan@edf-feph.org).