Apgūst drošības risku pārvaldību un plāno turpmāko palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti no Ukrainas

3.-7. oktobrī Briselē notika Eiropas invaliditātes foruma (EIF) organizētas stratēģiskās apmācības partnerorganizācijām un turpmākā darba plānošana Ukrainas projekta – palīdzības sniegšanai ukraiņiem ar invaliditāti Ukrainā un ārpus tās – ietvaros. Palīdzības sniegšanu finansiāli atbalsta organizācija Christian Blind Mission (CBM). 

Kopā ar SUSTENTO mācībās piedalījās cilvēku ar invaliditāti organizācijas no Ukrainas, Moldovas, Rumānijas, Ungārijas, Slovākijas, Polijas un Lietuvas. Visas šīs organizācijas sešos kara mēnešos veikušas ļoti daudz darba, lai nodrošinātu savās valstīs visu nepieciešamo ukraiņiem ar invaliditāti, un šis organizācijas ir gatavi turpināt darbu, kamēr vien tas būs nepieciešams.

Apmācības par drošības risku pārvaldību un personas drošības apzināšanos un nodrošināšanu papildināja gan pieredzes apmaiņa starp organizāciju pārstāvjiem, gan tikšanās ar Eiropas Parlamenta pārstāvjiem.

Paldies organizatoriem!