INTUX projekts tuvojas noslēgumam

Vairs tikai 4 mēneši, līdz noslēgsies viens no mūsu Erasmus+ projektiem “INTUX –  Lietotāju pieredzes dizaina kursa izstrāde un ieviešana augstākajā izglītībā, iesaistot lietotāju testēšanā cilvēkus ar īpašām vajadzībām”.  

Varam godīgi atzīsties: sākumā bija grūti aprast ar akadēmisko partneru lietotajiem terminiem un saprast, kas īsti ir lietotāja pieredzes testa dizains un kā, to veidojot, piemērot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām? Taču darbs kopā ar kolēģiem no biznesa augstskolas Turība, Maribor Universitātes Slovēnijā un Madrides Politehniskās universitātes Spānijā ļāva saprast, ka visu var apgūt un pat izmēģināt!

Lietotajā pieredzes dizains ir pieredze, kas rodas, kad lietotājs izmēģina jaunus produktus. Projekta laikā uzzinājām, kā organizē šādus produktu testus un pat piedalījāmies testā, lai savukārt ļautu saprast testu organizētājiem, kā viņiem testu norisi piemērot cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdzīgos testos piedalījās arī mūsu kolēģi no nevalstiskajām organizācijām – autisma asociācijas Spānijā Seviļas un Slovēnijas Invaliditātes organizāciju nacionālā padome.

Apkopotā pieredze  noderēs, lai izstrādātu augstskolās mācību moduļus, kuros studenti varēs mācīties veidot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piemērotu lietotāja pieredzes dizainu. Rezultāti būs jau pavisam drīz!