Interreg

Projekta Pārrobežu uzņēmējdarbības attīstība skolēniem ar specialās izglītības vajadzībām zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomās/ SENsationalSTEM” vizītkarte

Mūsdienu uzņēmējdarbībā aizvien vairāk tiek runāts par nepieciešamību balstīties uz eksaktajām zinātnēm, tādām kā IT tehnoloģijas, inženierzinātne u.c. Taču kā vidusskolās, tā arī augstskolās tikai neliels jauniešu skaits izvēlas apgūt šos mācību priekšmets. Īpaši maz šajās jomās darbojas skolēni ar speciālām izglītības vajadzībām. Tam ir dažādi iemesli, bet galvenie – skolotāju pieredzes un pašu skolēnu pašpārliecības trūkums. 

Lai uzlabotu situāciju, tiek realizēts triju valstu – Latvijas, Igaunijas un Somijas sadarbības projekts. SUSTENTO sadarbības partneri tajā ir organizācija “Eesti Puuetega Inimeste Koda” (Igaunija), un “Eesti Agrenska Fond” (Igaunija) un “Haaga-Helia ammattik orkeakoulu” (Somija). 

https://sensationalstem.eu/

Projekta mērķis 
Risināt problēmas, kas ir saistītas ar sabiedrības novecošanos, darbaspēka trūkumu, zemu STEM balstītu prasmju līmeni darbaspēkā, zemu uzņēmējdarbības līmeni, aktivizējot bieži pārskatītus resursus – skolniekus ar speciālām izglītības vajadzībām, izmantojot STEM jomās balstītu uzņēmējdarbību.

Projekta aktivitātes

  1. Mācību programmas un materiālu izstrāde par STEM balstītu uzņēmējdarbību

Pašlaik nav pieejamas mācību programmas un materiāli, kas apvienotu STEM jomas un uzņēmējdarbību. Mācību programmu un materiālu izstrāde notiks, ņemot vērā jauniešu speciālās vajadzības.  

  1. Skolotāju apmācība
    Tiks apmācīti 20 skolotāji (7 Somijā, 7 Igaunijā, 6 Latvijā) no STEM un uzņēmējdarbības jomām. Mācību process tiks balstīts uz darbu komandās. Projektā iesaistītie skolotāji līdzdarbosies mācību programmas un materiālu izstrādē.
  2. SIV skolnieku apmācības STEM uzņēmējdarbībā, izmantojot izstrādāto mācību programmu un materiālus
    Projekts paredz iesaistīt 5 skolas un 24 jauniešus Latvijā, kā arī 5 skolas un 28 jauniešus Somijā un 5 skolas un 28 jauniešus Igaunijā. Projektā ir plānots iesaistīt vispārizglītojošās skolas, skolas no attāliem lauku reģioniem un speciālās izglītības iestādes. 
  3. 5 uzņēmumu un 7 uzņēmumu simulāciju nodibināšana
    Katrā uzņēmumā tiks ieviests pārrobežu sadarbības elements – izglītojamie no vairākām valstīm strādās pie vienas biznesa idejas. Atbalstu jauniešiem nodrošinās 20 mentori (6 Latvijā, 7 Somijā, 7 Igaunijā). Projekta ietvaros tiks rīkota nometne, kuras ietvaros jaunieši varēs izvēlēties sev mentoru un kopā izstrādāt biznesa idejas. Mentori turpinās sadarbību ar skolniekiem līdz projekta beigām.

Projekts tiek finansēts no INTERREG Centrālās Baltijas programmas. 

Projekta ilgums – no 01.04.2020. līdz 30.09.2022.

Projekta rezultāti:
1.  Projektā piedalījās 84 jaunieši no 3 projekta dalībvalstīm.
Tika izstrādātas 13 biznesa idejas 10 dažādās jomās.
Labāko biznesa ideju – matemātikas apmācības aplikāciju – izstrādāja komanda KENGA.

2. Projekta gaitā tika sagatavots mācību materiāls par uzņēmējdarbības attīstīšanu.
Hāga-Helia pārstāvju Tarja Römer-Paakkanen, Pirjo Saaranen and Virve Vainio sagatavotā e-grāmata (76 lpp.)  apkopo projekta pieredzi, jo īpaši zināšanas, kas nepieciešamas, lai iesaistītu studentus ar specifiskām mācīšanās grūtībām pārrobežu uzņēmējdarbības attīstībā.

Grāmata pieejama šeit: (PDF) Entrepreneurship curriculum as the supporter of the youngsters’ wellbeing (researchgate.net)

Pēdējās aktualitātes:

31.03.2022Solis ceļā uz iekļaujošu uzņēmējdarbību

23.09.2021Kopīgs darbs projektam piešķir jaunu perspektīvu