Projekts noslēdzies, plānotie rezultāti sasniegti

2020. gada aprīlī, kad sākās mūsu projekts, COVID-10 pandēmijas radītie ierobežojumi jau bija stājušies spēkā, un projekta sākotnējo plānu nācās mainīt. Pateicoties ātrai un profesionālai visu partneru darbībai, bet jo īpaši Hāga-Helia universitātes izveidotajai platformai, projekta aktivitātes varēja ātri pārcelt tiešsaistes vidē. Taču aizvien vēl palika  cerība projekta realizācijas laikā satikt partnerus klātienē. Kopīgam darbam vispirms tika izmantota zoom platforma, vēlāk tā tika nomainīta uz MS Team, kas deva iespēju strādāt gan atsevišķās grupās, gan saglabāt visu projekta dokumentāciju.

Kopumā projektā piedalījās 84 jaunieši no 3 projekta dalībvalstīm. Tika izstrādātas 13 biznesa idejas 10 dažādās jomās. Projekta komandas strādāja, lai sagatavotu savas biznesa idejas, ko prezentēt noslēguma teikšanās reizē. Izvērtējot komandu veikumu, par labākā komanda tika atzīta KENGA, kas izstrādāja matemātikas apmācības aplikāciju.

Sagatavotie materiāli
Būtisks projekta uzdevums bija sagatavot mācību materiālu par uzņēmējdarbības attīstīšanu, ko varētu izmantot darbā ar jauniešiem. Tika izveidota e-grāmata, kas  ir pieejama tiešsaistē. Grāmatas 76 lappusēs apkopo projekta pieredzi, jo īpaši zināšanas, kas nepieciešamas, lai iesaistītu studentus ar specifiskām mācīšanās grūtībām pārrobežu uzņēmējdarbības attīstībā. E-grāmatas redaktori bija Hāga-Helia pārstāvji Tarja Römer-Paakkanen, Pirjo Saaranen and Virve Vainio.

Grāmata pieejama šeit: (PDF) Entrepreneurship curriculum as the supporter of the youngsters’ wellbeing (researchgate.net)

Visiem projekta partneriem sadarbojoties, tika sasniegti plānotie rezultāti – jaunas mācīšanas tehnikas, papildinātas ar apvienotām mācībām un klātienes tikšanās reizēm. Projekta mērķi tika sasniegti, neraugoties uz COVID-19 pandēmijas radītajiem sarežģījumiem.