Projekta aktivitātes

  1. Mācību programmas un materiālu izstrāde par STEM balstītu uzņēmējdarbību

Pašlaik nav pieejamas mācību programmas un materiāli, kas apvienotu STEM jomas un uzņēmējdarbību. Mācību programmu un materiālu izstrāde notiks, ņemot vērā jauniešu speciālās vajadzības.  

  1. Skolotāju apmācība
    Tiks apmācīti 20 skolotāji (7 Somijā, 7 Igaunijā, 6 Latvijā) no STEM un uzņēmējdarbības jomām. Mācību process tiks balstīts uz darbu komandās. Projektā iesaistītie skolotāji līdzdarbosies mācību programmas un materiālu izstrādē.
  2. SIV skolnieku apmācības STEM uzņēmējdarbībā, izmantojot izstrādāto mācību programmu un materiālus
    Projekts paredz iesaistīt 5 skolas un 24 jauniešus Latvijā, kā arī 5 skolas un 28 jauniešus Somijā un 5 skolas un 28 jauniešus Igaunijā. Projektā ir plānots iesaistīt vispārizglītojošās skolas, skolas no attāliem lauku reģioniem un speciālās izglītības iestādes.