Fit2LEAD – Līderības prasmes iekļaujošām un daudzveidīgām komandām

lgtspējīga un ilgtermiņa cilvēku ar invaliditāti iekļaušana darba tirgū ir viens no lielākajiem mūsdienu izaicinājumiem. ES teritorijā invaliditāte ir aptuveni 87 miljoni cilvēkiem, taču tikai puse no šiem cilvēkiem strādā, tāpēc bieži saskaras ar nabadzības vai sociālās izslēgšanas risku.
Eiropā trūkst kvalificētu darbinieku, notiek digitālā transformācija, un tas liek uzņēmumiem reaģēt arvien ātrāk un elastīgāk. Tā kā cilvēku ar invaliditāti vidū nav daudzlīderu, viņi pārāk maz iestājas savām tiesībām iekļauties darba tirgū.

Projekta mērķis

Veicināt iekļaujoša darba tirgus izveidi cilvēkiem ar invaliditāti, nodrošinot iespēju apgūt līderības prasmes un vadīt iekļaujošus  kolektīvus, ņemot vērā katra tā dalībnieka dažādību.

Projekta aktivitātes

  1. Tiks apzinātas un katalogā sakārtotas cilvēku ar invaliditāti vajadzības, tā ļaujot apzināt trūkstošās līderības prasmes. Metodes – fokusa grupas, šajā jautājumā pieejamās literatūras apskats.
  2. Tiks izveidota iekļaujošu mācību programmu un mācību materiāli līderības prasmju apguvei.
  3. Tiks realizēts pilotprojekts izveidoto programmu un materiālu testēšanai.
  4. Tiks sagatavots atzinums “Cilvēki ar invaliditāti kā līderi iekļaujošākam darba tirgum”.
  5. Tiks organizēta kampaņa sociālajos medijos, raidieraksti, kā arī projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi visās partnerorganizāciju valstīs, veicinot sabiedrības sapratni par līderības nozīmi iekļaujoša darba tirgus izveidi.

Projekta ilgums
2023. gada 1. septembris – 2025. gada 30. augusts


Projekta partneri
1. bit Schulungscenter GmbH, Austrija – vadošais partneris

2. myAbility Social Enterprise GmbH, Austrija

3. uzņēmējveikla attīstības institūts iED, Grieķija

4. LCĪVSO SUSTENTO, Latvija

5. Aproximar- cooperativa de solidariedade social, Portugāle

Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Pēdējās aktualitātes:

24.01.2024 – Kā līderības prasmes var mainīt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību?

13.09.2023 – 12. un 13. septembrī ar pirmo tikšanos SUSTENTO birojā Rīgā darbu uzsāk ERASMUS+ projekta “Fit2Lead – Līderības prasmes iekļaujošām un daudzveidīgām komandām” starptautiskais kolektīvs