Cilvēku ar invaliditāti līderības prasmes veicinās iekļaujoša darba tirgus izveidi

12. un 13. septembrī ar pirmo tikšanos SUSTENTO birojā Rīgā darbu uzsāk ERASMUS+ projekta “Fit2Lead – Līderības prasmes iekļaujošām un daudzveidīgām komandām” starptautiskais kolektīvs, kas ietver 3 nevalstisko organizāciju, sociālā uzņēmuma un pieaugušo mūžizglītības organizācijas pārstāvjus no 4 dažādām valstīm – Latvijas, Austrijas, Grieķijas un Portugāles.

Projekta pirmā tikšanās reize ir vissvarīgākā, jo tajā partneri ne tikai savstarpēji iepazīstas un izveido kopēju skatījumu uz lietām, kas iekļautas projektā, bet arī sagatavo kopēju darbības plānu gan tuvākajam laikam, gan visa projekta garumā. Projekta vadošie partneri – Austrijas mūžizglītības organizācijas bit pārstāvji vairākkārt uzsvēra, cik svarīgi ir attīstīt līderības prasmes ikvienam sabiedrībā, vienlaikus uzsverot, ka daudzu gadu laikā viņiem nav bijis pieredzes, kā veidot šādu apmācību pieejamu cilvēkiem ar invaliditāti.

Šajā ERASMUS+ projektā paredzēts izstrādāt mācību programmu, kurā ikvienam pieejamā veidā dota iespēja apgūt līderības prasmes. Tās palīdzēs cilvēkiem ar invaliditāti labāk izprast pašiem sevi, apzināties savas spējas, lai kļūtu par līderiem dažādās jomās un spētu ne tikai iekļauties darba tirgū, bet arī kļūt par dažādu līmeņu vadītājiem. Plānots izveidot arī apmācību līderiem, kas spēs veidot un vadīt iekļaujošus kolektīvus.

Būtisks ieguvums projektā būs arī labāka sadarbība starp darba devējiem un pieaugušo mūžizglītības iestādēm, veidojot un apzinot dažādas iespējas un metodes, kas mācību procesu un nodarbinātību padarītu pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti.

Projektu finansē Eiropas Savienība. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.