Tikāmies ar prezidentu Rinkēviču

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO šodien uzņēma pie sevis Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Uz sarunu bija pulcējušies divdesmit vienas SUSTENTO dalīborganizācijas pārstāvji, lai kopīgi iezīmētu tās problēmas, kuras ir būtiskas dažādām cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām slimībām grupām. 

Jautājumi bija visdažādākie: vairākkārt pievērsāmies organizāciju kapacitātes problēmām, jo Latvijā vēl aizvien netiek atbalstītas cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām nevalstiskās organizācijas. Finansējums, kas piešķirts dažādu fondu projektos, ir grūti plānojams, nepastāvīgs un nenodrošina nevalstiskās organizācijas darbības ilgtspēju. 

Vairākas organizācijas, kas pārstāvēja dažādus Latvijas reģionus, iezīmēja jaunu problēmu atbalsta pasākumu nodrošinājumā, jo, beidzoties valsts finansējumam, katra pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par to sociālo pakalpojumu grozu, kas pienākas klientam konkrētajā pašvaldībā, un tas var būt atšķirīgs no kaimiņpašvaldības piedāvātā pakalpojumu groza. 

Pacientu ar hroniskām slimībām organizācijas iezīmēja arī netaisnību valsts kompensēto medikamentu un izmeklējumu saņemšanā. Ja nosūtījumu vai recepti izrakstījis speciālists maksas vizītes laikā, pacientam jāmaksā pilna cena arī par tālākiem izmeklējumiem un medikamentiem. Laikā, kad valsts apmaksāta speciālista vizīte nereti jāgaida vairāk nekā pusgadu, tas rada papildu finansiālu slogu pacientiem, kuriem palīdzība nepieciešama steidzami.

Vairākas dalīborganizācijas kā aktuālus iezīmēja arī dažādus informācijas pieejamības aspektus. Nedzirdīgi cilvēki biežāk apmeklētu publiskus pasākumus, ja, piemēram, līdzās prezidentam uz skatuves stāvētu arī zīmju tulks, nodrošinot iespēju saprast tieši tajā brīdī sacīto. Arī Eiropas Savienības piekļūstamības direktīva Latvijā netiek īstenota tik veiksmīgi kā kaimiņvalstīs, – atpaliekam, piemēram, veidojot audioaprakstus TV raidījumiem un filmām, kas palīdzētu tās vieglāk uztvert cilvēkiem ar redzes grūtībām. 

Uztvert informāciju bieži vien traucē arī teksta sarežģītība, kas kļūst par pamatu neveiksmīgai komunikācijai. Valsts un pašvaldību iestādes, kam būtu pienākums nodrošināt viegli saprotamu informāciju vismaz savu mājas lapu sadaļās “Viegli lasīt”, visbiežāk ievieto tikai īsu savas iestādes aprakstu un kontaktinformāciju, neparūpējoties par aktuālās informācijas nodrošināšanu ikvienam pieejamā, viegli uztveramā formā.

Edgars Rinkēvičs atzina, ka par daudzām tikšanās laikā minētajām problēmām nav varējis pat iedomāties, tāpēc ne tikai ar interesi uzklausīja dažādo organizāciju pārstāvju viedokļus, precizējot sev nesaprotamo, bet arī apsolīja vairākus aktuālos jautājumus pārrunāt ar topošajiem ministriem jau tuvākajā laikā.