SUSTENTO pārstāv Latviju Eiropas 5. parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti Briselē

23.maijā Eiropas Parlamenta sēžu zālē Briselē visas dienas garumā norisinās Eiropas 5.
parlaments cilvēkiem ar invaliditāti, kurā starp vairāk nekā 700 delegātiem piedalās arī Latvijas
delegācija, ko veido Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO
un tās dalīborganizāciju pārstāvji. Vērienīgo starptautisko pasākumu organizē Eiropas Invaliditātes
forums un Eiropas Parlaments, lai delegāti no visām Eiropas Savienības valstīm, Eiropas politikas
veidotāji, Eiropas Savienības valstu ministri un starptautisko organizāciju pārstāvji apspriestu
Eiropas Savienības lomu cilvēku ar invaliditāti tiesību veicināšanā.
Eiropas Parlaments ir starptautisks forums, kas invaliditātes aizstāvjiem, kuri diskriminējošu tiesību
aktu vai nepieejamu procesu dēļ bieži vien ir izslēgti no politiskā procesa, ļauj tieši paust savas
bažas Eiropas Savienības pārstāvjiem. Delegātus dienas gaitā uzrunās Eiropas Parlamenta
priekšsēdētāja Roberta Metsola, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Vera Jourova, Eiropas
līdztiesības komisāre Helēna Dalli, krīžu pārvarēšanas komisārs Janezs Lenarčičs un citi augsti
viesi. Delegātiem būs iespēja piedalīties diskusijās un izteikt savu viedokli.
Dienas gaitā paredzētas trīs paneļdiskusijas, kas būs veltītas jautājumiem par brīvu pārvietošanos
un līdzdalību, nevienlīdzību un sociālo atstumtību, kā arī cilvēku ar invaliditāti vajadzību iekļaušanu,
risinot krīzes situācijas. Šo paneļdiskusiju vadīs Eiropas Invaliditātes foruma viceprezidente,
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča kopā ar Eiropas Parlamenta deputāti no Vācijas
Katrīnu Langensepenu (Katrin Langensiepen).
Pasākuma laikā plānots apstiprināt Eiropas Invaliditātes foruma sagatavoto manifestu par Eiropas
Parlamenta vēlēšanām, kas aicina garantēt cilvēku ar invaliditāti līdzdalību ES politiskajā un
sabiedriskajā dzīvē, veidojot iekļaujošu sabiedrību, kurā visiem ir vienlīdzīgas iespējas un
nodrošināta pieejamība un brīvas pārvietošanās iespējas.
Karš Ukrainā skaidri parādīja, krīzes situācijās valstis nav gatavas glābt visus savus iedzīvotājus.
Visbiežāk aizmirsti tiek tie, kam vajadzīgs papildus atbalsts – cilvēki ar invaliditāti. Protams, varam
cerēt, ka Eiropas Savienības valstīs situācija ir daudz labāka, tomēr ir svarīgi pārliecināties, ka
cilvēki ar invaliditāti ir iekļauti visos valsts aizsardzības plānos. ES valstis nedrīkst veidot
nepieejamus bēgļu centrus un segregatīvus pakalpojumus. Sabiedrībai ir jābūt iekļaujošai arī krīzes
situācijās, jo tikai tā ikviens iedzīvotājs sajutīsies drošībā savā valstī.