SIVA JAUNUMI: Kompetenču attīstības programma tuviniekiem, kuri aprūpē cilvēkus ar funkcionēšanas traucējumiem

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīciju projekta “RAITI: Rehabilitācija. Atbalsts. Iekļaušana. Tālākizglītība” ietvaros ir izstrādājusi kompetenču attīstības programmu neformālajiem aprūpētājiem.

Jaunās programmas mērķis ir atbalstīt tuviniekus, cilvēkus, kuri ikdienā rūpējas par saviem ģimenes locekļiem, kaimiņiem, draugiem vai citiem tuviem cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem un kuriem trūkst zināšanu un prasmju aprūpē, kuriem nepieciešams atbalsts sev.

Kompetenču attīstības programma veidota kā tematiski moduļi, kas dod iespēju izvēlēties sev aktuālos tematus un apgūt tikai tos. Kopumā ir pieci tematiskie moduļi: “Medicīna un aprūpe”, “Saskarsme”, “Sadzīve, vide un ergonomika”, “Aprūpētāja pašaprūpe” un “Tiesības un pienākumi”.
Apmācības veidotas tā, lai to saturs būtu aktuāls dažādu funkcionālo traucējumu aprūpei – dzirdes, redzes, kustību, garīga rakstura un citiem funkcionēšanas traucējumiem.
Apmācības notiek klātienē SIVA telpās, četru līdz piecu dienu garumā. Tās ir vairākas dienas, kurās jums ir iespēja iegūt jaunas, sev noderīgas zināšanas!

Lektoru komanda ir SIVA speciālisti – psihologi, ārsti, sociālie darbinieki un rehabilitētāji, ergoterapeiti, fizioterapeiti un citi.

Apmācību laikā tiek nodrošināta izmitināšana dienesta viesnīcā Jūrmalā un ēdināšana. Apmācības, izmitināšana un ēdināšana ir bez maksas (Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīcija).
Tikko noslēgušās pirmās SIVA projekta ir īstenotas apmācības modulī “Aprūpētāja pašaprūpe”. Lūk, dažas no dalībnieku atsauksmēm:
– Esmu gandarīta par mācību saturu un pasniedzēju atsaucību. Apmācības bija lielisks instruments darbā ar mūsu pašu iekšējām problēmām, jo tikai garīgi līdzsvarots un adekvāts cilvēks var būt labs atbalsts tuviniekiem.
– Iespēja iepazīties, sarunāties ar cilvēkiem, kuriem arī ir līdzīgas dzīves situācijas. Iespēja gūt zināšanas no patiesi viediem pasniedzējiem.
– Satikt cilvēkus ar līdzīgām problēmām, kuras pārrunāt. Un psihologs palīdzēja tām rast risinājumus.

Pieteikšanās apmācībām: https://www.siva.gov.lv/lv/projekts-raiti-rehabilitacija-atbalsts-ieklausana-talakizglitiba-0

Sīkāka informācija: Ilze.Locmele@siva.gov.lv

Informācija par programmu:

Mācību valodaLatviešu
Programmas īstenošanas formaKlātiene
Programmas īstenošanas ilgumsVispārīgo moduļu (A moduļi) apguves ilgums ir līdz 5 darba dienām katram modulim    
Specializēto moduļu (B moduļi) apguves ilgums ir 1 darba diena   B moduļi ir A moduļu secīgs turpinājums.  
Programmas īstenošanas veidsNeformālais aprūpētājs apgūst vienu vai vairākus moduļus, atkarībā no savām un sava aprūpējamā vajadzībām.
Iegūstamais izglītības dokumentsApliecība par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi