Kopīgs darbs projektam piešķir jaunu perspektīvu


Iespēja tikties attālināti neapšaubāmi ir paplašinājusi mūsu iespējas. Tomēr klātienes
tikšanās, pat ja triju valstu jaunieši tiekas katrs savā valstī, spēj radīt daudz auglīgāku gultni
viņu izsapņotajām biznesa idejām. Par to pārliecinājās latviešu jaunieši ar speciālās izglītības
vajadzībām, kas Centrālbaltijas reģiona Interreg projekta SENsationalSTEM ietvaros divas
dienas pavadīja, kopīgi strādājot un atpūšoties Talsu novada Uguņu Dambjos. Gan jauniešu,
gan viņu skolotāju un mentoru dzīvesprieks, smaidi un mirdzošas acis liecina, ka līdz ar savu
pirmo klātienes tikšanos projekts ir ieguvis jaunu perspektīvu.
Tikšanos ievadīja kopīga tiešsaiste ar jauniešiem no Igaunijas un Somijas, aktualizējot
projektā gaitā jau paveikto un pārrunājot turpmākos uzdevumus. Pēc tam latviešu
jauniešiem bija iespēja beidzot iepazīties savstarpēji, jo iepriekš visas projekta tikšanās bija
notikušas attālināti un jaunieši no dažādām skolām gan darbojās kopīgi, tomēr dzīvē viens
otru nekad nebija satikuši.
Praktiskās nodarbībās jaunieši mācījās prezentēt gan paši sevi, gan savu biznesa ideju.
Mentoru atbalstīti, viņi darbojās grupās, lai labāk iepazītu viens otru un attīstītu kopīgās
biznesa idejas, ko jau tuvākajā laikā iecerēts virzīt tālāk kopīgi ar projektā iesaistītajiem somu
un igauņu jauniešiem..
“Klātienes tikšanās jauniešiem ir ļoti svarīgas,” atzina projekta dalībskolas – Rīgas 66.
vidusskolas skolotāja Jeļena Tribe. “Gandrīz gadu darbojoties attālināti, radās sajūta, ka
nekas nevirzās uz priekšu. Bija biznesa ideja, bet ko darīt tālāk? Tiekoties klātienē, ir pilnīgi
cita produktivitāte. Tagad jaunieši ir guvuši jaunu motivāciju, ir gatavi nākamam solim.”