Pozitīvas rīcības programma stažieriem ar invaliditāti

Eiropas savienības padomes ģenerālsekretariāts piedāvā apmaksātas stažiera vietas jauniešiem ar invaliditāti. Kandidēt uz stažiera vietu var ES valstspiederīgie ar akadēmisko grādu (jābūt vismaz trešā kursa vai līdzvērtīga līmeņa studentiem kādā augstākajā izglītības iestādē.

Kopumā Padomes Ģenerālsekretariāts jauniešiem ar invaliditāti nodrošina 4–6 apmaksātas stažēšanās vietas gadā.

Pieteikumus var iesniegt no 2021. gada 30. augusta plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) līdz 2021. gada 28. septembra plkst. 12.00 (pēc Briseles laika).

Vairāk informācijas:
https://www.consilium.europa.eu/lv/general-secretariat/jobs/traineeships/positive-action-programme-for-trainees-with-a-disability/